Inkomensforfait

Inkomensforfait
Door financieel en grondverzet nivelleringsexpert Driekus Vierkant

lekker nivelleren

lekker nivelleren

Ja moi! Driekus heeft zich aangemeld bij D66 en dat betekent dus toch een stukje politieke verantwoordelijkheid naar demense toe op je nemen. Toegegeven, ik moet nog in die D66 cultuur komen, en zal me echt proberen in te houden meningen te verkondigen en keuzes te maken. Überhaupt een mening vormen is al een twijfelachtig punt. Denk ik. Weet ik niet. Eigenlijk. Maar wie ben ik. Ja wie ben ik.

Vandaag gaan we het over belastingen hebben: naast Doutzen Kroes jullie meest favoriete onderwerp.

Asobelastingen. We noemden er gisteren al een paar. Ook een asobelasting, is het huurwaardeforfait. Stel je hebt een huis. Dan zou je dat kunnen verhuren. Toch? Je kan toch zelf in een tent gaan wonen immers. Dus dan zou je er huurinkomsten uit kunnen halen. Toch? Ja dat je die inkomsten in werkelijkheid niet hebt, doet er nu even niet toe. Die fictieve inkomsten worden belast. Vat u hem? U betaalt belasting over fictieve inkomsten omdat het huis waar u woont ook verhuurd zou kunnen worden. Zo ver is de overheid van het padje.

Dat is niet het enige voorbeeld. Zo worden ondernemers geacht zich vanaf dag 1 €40.000 salaris uit te keren. Of je bedrijf nu wel of geen winst maakt, of je dat geld misschien beter had kunnen investeren. Maakt niet uit. Als een ondernemer besluit zich maar €20.000 salaris uit te keren, om het bedrijf meer toekomst te geven? Maakt de belastingdienst niet uit. U zult toch belasting betalen over het niet uitgekeerde salaris. Zo ver is de overheid van het padje.

Maar! Driekus to the rescue! Ik heb even mijn groene D66 pet opgezet, en ben liberaalsocialistisch solidair met alle partijen, van links naar rechts. Zo weet u dat de linkse partijen heel graag meer belastingen innen, en om solidariteit vragen. Waarbij de rechtse partijen liever iedereen gelijkwaardig achten en verwachten dat iedereen zijn steentje bijdraagt.

Met trots presenteert D66kus Vierkant… (tromgeroffel)

*** HET INKOMENSFORFAIT ***
Iedere Nederlander wordt geacht een inkomen van €40.000 te hebben.
Je hoeft dat inkomen niet te hebben. Moet je zelf weten.
Maar we belasten je wel voor 52% over je fictieve inkomen van €40K.
Oftewel, elk jaar draagt iedereen €20.800 bij aan de staatskas.
Jong of bejaard. Uitkering of niet. Miljonair of niet. 

Hoe solidair is dat! We nivelleren maximaal! Hoe links is dat! Hoe rechts is dat! Hoe geniaal D66 is deze middenweg. Even snel rekenen, dat is €353,6 miljard voor de staatskas per jaar. W000T.

Dat ze bij MinFin nog niet zelf op dit geniale idee zijn gekomen. Het zegt iets over de potentie van Driekus binnen D66. Alexander Pechtold, maak je borst maar nat!

Drie Kusjes.

Belastingwaanzin

Belastingwaanzin
Door filantropisch fiscalist Driekus Vierkant

Echt normaal is Driekus best een schat van een kerel, met zo’n lekkere zachte aaibare buik, ja die Driekus kan als een echte Groninger urenlang helemaal zen genieten zonder één woord te zeggen en aardbeien voeren aan #luievrouwen.

Maar %$#@!!! soms, soms dan heb je gewoon zin om je klompen in de machinerie der criminele idiotie te steken. Ja daar komt het woord sabotage vandaan. Uit Frankrijk. Sabotage. Een mooi woord. Van klomp. Sabot. Sabotage. Net als guillotine ook een mooi woord is. Verder zijn Fransen stom, maar die twee woorden zijn mooi. Eh, we dwalen af.

Want wat is deze kwestie in deze! Belastings. Asobelastingen welteverstaan. Daar zijn er genoeg van. Accijnzen. Energieheffingen. Stapelbelastingen. Erfbelasting. Fictief rendement over vermogen.

En dan denk je, ach ze gaan daar bij MinFin echt wel een keer inzien dat de grens is bereikt. Nee hoor. Ze hebben er weer ééntje bedacht:

Of je even een jaar vooruit wil bedenken hoeveel winst je bedrijf gaat draaien. En of je NU ALVAST even over die THEORETISCHE winst ECHTE euro’s winstbelasting wil storten. Doei cashflow. Je mag dit dus een jaar vooruit financieren.

Als blijkt dat je je winst hebt overschat, krijg je het na het jaar, PLUS maanden wachten terug, met een schamele 2% rente. Geld dat je dus dat hele jaar niet hebt kunnen investeren in groei en succes. Geld dat je niet de economie in hebt kunnen pompen, bijvoorbeeld voor goede whisky.

Maar als blijkt dat je je winst hebt onderschat. Wat denk je. BAM DIRECT BIJLAPPEN. En… daarbovenop acht procent boeterente. 8%. ACHT procent. A C H T procent! Misdadig. Crimineel. Asociaal.

Zelfs de maffia vraagt minder voor bescherming. En dan heb je tenminste nog bescherming!

Alsof elk bedrijf kan inschatten hoeveel winst ze exact over een jaar maken. Met de mond vol van startups die industrie gewoon killen met dit soort eenzijdig voordelige regeltjes.

Ondernemersrisico noemen ze het dan. Ja ho wacht, dat is echt helemaal schandalig. Ondernemersrisico? Een beetje ondernemer neemt graag risico, en dat betekent dat je juist nooit helemaal kan voorspellen wat je winst gaat worden over een jaar. In elk scenario ben je dus gewoon het bokje.

Een bedrijf dat elk jaar de winst exact kan voorspellen is geen onderneming maar een doods en saai en suf ding. Juist dit soort maatregelen beperken ondernemers om een beetje risico te nemen en daarmee verstik je dus je hele economie.

Schande!

Echt Wiebes en Dijsselbloem. Jullie kunnen je voorschot krijgen. Met een klomp in je gevoelige raderen.

Driekus Broccolihandel B.V.? Het zit binnenkort noodgedwongen in Panama. Weggepest. 

 

Shell strategieplan Groningen

Strategieplan Groningen – Shell
Door de doorgaans goed geïnformeerde gasproducent Driekus Vierkant

spiegeltjes en schelpjes voor de Groningers

spiegeltjes en schelpjes voor de Groningers

Stel, je bent Shell. En stel dat de wereldwijde olieprijs zo slecht is dat je miljardenwinsten verdampen. Dat de mega-investeringen in infrastructuur voor dure olievelden moeten worden afgeschreven. Dat je je rot bent geschrokken van hoe goedkoop Tesla accupacks voor woningen aan gaat bieden en je wanhopig gaat investeren in windmolenparken, voor je imago en voor de subsidies.

Dat je zo’n fossiel, onwendbaar bedrijf bent dat je niets anders kan dan rottende dinosaurussen uit de grond pompen en de boel zwaar vervuilen.

Dat je imago van succesvolle wereldspeler in een paar jaar is omgeslagen tot paria van de wereld, waar niemand meer wil werken, en je op feestjes niet meer durft te vertellen dat je bij Shell/NAM werkt.

Dat één van de weinige overgebleven cash cows het ‘Groninger Veld’ is. Aardgas. Gas wordt je nieuwe strategie. Miljarden winst, en het komt gewoon uit de grond, kost niks en je kan er voor vragen wat je wil. Heerlijk zo’n concessiemonopoliedeal samen met de overheid.

Dan wil je ‘koste wat kost’ die ‘asset’ maximaal uitmelken. ‘Koste wat kost’, in de zin dat het niets moet kosten, maar je er wel alles voor over hebt. Alles.

Dus ja dan is gas je nieuwe strategie. Iedereen aan het gas! Nu hebben wij Driekussen vooral last van gas. Niet alleen op de flatulente manier, maar ook vanwege de aardbevings. Decennia lang werd elke relatie van aardbevingen tot gaswinning ontkend door Shell, hun winprojectje NAM, en hun intieme relaties in de politiek. En nu ze er niet meer mee weg komen, hebben ze wel een strategie nodig. Damage control.

Nou wie zijn wij om ze daar geen handje bij te helpen! Driekus to the rescue.

Strategieplan Groningen – Shell: project DAMAGE CONTROL

Doel
Wij van Shell willen maximale maximale exploitatie van het Groninger veld, tegen zo hoog mogelijk rendement, oftewel de schadeclaims beperken.

Let wel: het doel van project DAMAGE CONTROL is niet de schade voor inwoners van Groningen beperken, maar de schade voor Shell beperken. Laten we daar intern helder over zijn.

Winning beperken tot 27 miljard kuub per jaar is niet in ons belang. Shell wil minimaal 33 miljard kuub gas per jaar kunnen winnen, en dit de komende jaren ieder jaar verhogen naar 35, 37, 40, 45, 50 miljard kuub.

Argumenten
1) Gas is groener dan olie omdat er minder CO2 wordt uitgestoot. We zien gas als een transitiemiddel naar duurzame energie. Dit verhaal verkoopt goed, en hiermee verlengen we ons bestaande businessmodel. Dat we daarmee en achter de schermen de introductie van echt  duurzame energie frustreren vertellen we uiteraard niet.

2) Nederland kan niet zonder gas. Woningen moeten verwarmd. Fabrieken moeten draaien. De Nederlandse staat kan niet zonder gas. Domestische gasbaten en inkomsten uit gas-export zijn onontbeerlijk voor de staatskas. De geheime exportcontracten staan ons niet toe de export stil te leggen. Natuurlijk kan Nederland prima zonder gas, maar de angst bij de overheid om inkomsten uit gasbaten te verliezen, andere belastingen te moeten introduceren, of te moeten saneren in politieke hobby’s speelt ons belang mooi in de kaart.

3) Als de Staat de gaswinning beperkt, blijft er minder geld over voor compensatie van schade in Groningen, dit risico zal dan door de Staat zelf moeten worden gedragen. Laten we dit verhaal subtiel bij de politici naar voren brengen.

Risico’s en Downplay

1) De wetenschappelijke rapporten die stellen dat honderdduizenden woningen moeten worden verstevigd zijn zeer schadelijk voor Shell. Derhalve zullen wij alternatief wetenschappelijk onderzoek zelf financieren met als opdracht deze aantallen te minimaliseren. Zo werpen wij stofwolken op, stellen daarmee grote claims in ieder geval uit, en in het gunstigste geval vallen claims minimaal uit.

2) De contourenkaart van het gebied moet zo klein mogelijk worden gehouden. Het chemiecluster in Delfzijl en de Stad Groningen zijn grote schadeclaimrisicogebieden en moeten zo veel mogelijk worden uitgesloten. De innige contacten tussen Akzo Nobel en Shell zullen ons helpen, en dat de Stad Groningen uit angst voor imago-schade niet als bevingsstad bekend wil staan, is in ons belang, bovendien hebben we ze afgekocht met vergoedingen voor gemeentelijk en publiek vastgoed en het Forum.

Lobby en PR

1) Europese politici en diplomaten zullen worden uitgenodigd voor debatten en zullen in de watten worden gelegd. Zo kunnen wij ze ‘informeren’ over onze visie.

2) Dit jaar worden de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen geschreven. Shell zal een positief, zogenaamd groen visiedocument op basis van bovenstaande schrijven als input voor de verkiezingsprogramma’s van alle partijen.

3) Een extra team van specialisten zal de komende tijd key journalisten (landelijk), key kamerleden, key politici en adviseurs die de verkiezingsprogramma’s schrijven structureel blijven ‘informeren’ over onze visie. Een lijst van deze key targets zal worden opgesteld en benaderd.

4) Winproject NAM zal uit hoofde van de directeur een vriendelijk, Groningen-georiënteerd geluid laten horen om de opinie middels de lokale politiek en journalistiek onder controle te houden.

Andere invloedssferen

Sterkere positie danwel invloedssfeer verwerven in directies GasTerra, EBN, EZ, MinFin. Politici en ambtenaren informeel voorsorteren op functies binnen Shell. Nationaal Coördinator Groningen informeren over visie en standpunten, hij zal een mild geluid laten horen, want is één van de grootste gaslobbyisten in Europa geweest. (Intern noemen we hem Hoofd Spiegeltjes en Schelpjes). Nieuwe CdK Groningen informeren over visie en standpunten, want zijn huidige standpunten zijn een liability voor ons mooie Shell.

Juridische onderwerpen
1) De term mijnbouwschade brengt een risico van gevolgschades (bodemdaling, et cetera) met zich mee en dient nooit gebruikt te worden. Verder zullen we via ons Centrum Veilig Wonen strakker toe gaan zien op het downplayen van A-schades (bevingschade) naar B-schades (gedeeltelijk bevingschade) en bij voorkeur C-schades (geen bevingschade). We proberen vanuit Shell aan te sturen op een fonds dat met overheidsgeld wordt gefinancierd, om herstelkosten voor Shell te minimaliseren.

2) We zetten onze beste advocaten en advocatenkantoren in op het in beroep gaan tegen de rechterlijke uitspraak dat waardedaling van woningen gecompenseerd moet worden.

3) We onderzoeken welke gevolgen het heeft als het NAM failliet wordt verklaard als de claims hoger zijn dan het NAM direct kan vergoeden. Dit juridisch onderzoek zal zich met name focussen op ontwijking van aansprakelijkheid van de aandeelhouders en met name het voorkomen van hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuur, in geval van aansturen op faillissement van het NAM.

#fuckdegroninger

Drie Kusjes, Driekus Vierkant

 

 

Max

Max
door Groninger en wereldburger Driekus Vierkant

Gerrit uit Kropswolde wilde in 1984 alleen maar even naar 050 om wat sigaretten te halen en werd onlangs zo aangetroffen in de Butjesstraat

Gerrit uit Kropswolde wilde in 1984 alleen maar even naar 050 om wat sigaretten te halen en werd onlangs zo aangetroffen in de Butjesstraat

Het hagelt buiten. De kwezelende stem van Otis Redding druipt door de luidsprekers. Er druipt wel meer, want Driekus is snipverkouden. De mosterdsoep druipt over de kom. De Lagavulin van gisteren klopt nog met golven door de met watten gevulde hersenpan. De serveerster van Huis de Beurs kijkt een beetje meewarig naar Driekus. Daar zit je dan. Te wachten. Met een rode roos in het knoopsgat van je overall. De wilde haren gekamd. Schone onderboxem. Klompen gepoetst.

Maar geen date. Driekus had al om 10:00 afgesproken. Een beetje ongemakkelijk op de gouden Casio kijken. Ja die zomertijd, het was toch een uur vooruit? Of was het nu achteruit? Uit het raam staren. Mensen lopen snel over de Vismarkt, in hun dikke jassen gehuld. Op de jezusfoon kijken. Maar niks. Geen bericht. En geen date. Zit je daar dan. Eenzaam te zijn. En het is al half twaalf. En het hagelt dus. En op Twitter geeneens ophef. FML.

Ah! Een telefoontje. Van zijn secretariaat. Breedsprakerig wordt uitgelegd dat Max wat later is. Want verdwaald. In Stad. Met de dienstauto. Ja je zou eens gaan lopen met zo’n afstand vanaf provincietehuis. Driekus zou een exclusief afscheidsinterview hebben. Maar ja. Dat verdraaide verkeerscirculatieplan! Anderhalf uur. Zo snel kan de dienstauto van Max in Amsterdam zijn!

Vandaag is zijn laatste dag. Max. Marx in de volksmond. Als Commissaris der Koning. Voorheen Commissaris der Koningin. Huis de Beurs is waar het allemaal toch een beetje begon. De Coup Om De Partij. De Partij van de Arbeid welteverstaan. Sinds toen was De Partij dominant. Tot nu. Het afscheid van Max is toch ook het einde van het tijdperk der SociaalDemocratie. Eén van de weinigen die er nog in geloven, is Max.

Een beetje dan. Want de aardbevings hebben ook Max wakker geschud. De sociale heilstaat die Nederland de internationale kwalificatie ‘Dutch Disease‘ opleverde, bleek toch evenveel barsten te bevatten als de uit kloostermoppen opgemetselde gebouwen op het Groninger platteland.

En hoe we Max ook hebben uitgefoeterd om zijn autohatende verkeerscirculatieplan, om zijn oogkleppen als het gaat om de sociaal-democratie,  we moeten hem één ding meegeven. Hij heeft het licht toch nog een beetje gezien. De laatste drie jaar. Knetterhard Den Haag aangepakt, en op de bres gaan staan voor de Groningers. Dank Max. En nu krijgen we Paas. Die het licht al gezien denkt te hebben. Zijn we eindelijk verlost van de PvdA, krijgen we een hardcore CDA-er. Een christen! Heb meelij, heb meelij! Van de regen in de drup. Of hagel dus. Maar goed. Max. We hadden je graag hier bij ons gehad, in Huis de Beurs. Om te proosten. Op de toekomst. Van Groningen. Eigenzinnig Groningen.

Oh Max. Wil je ons nog één plezier doen. Pak partijgenoot en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders alsjeblieft nog even flink aan, die nog zo vast zit aan dat oude dogmatische Pvda-denken en het Haagse belang. We noemen hem niet voor niets Rijkscommissaris Wingebied Groningen. Oeps. Dat zeiden we hardop, met een vet Duits accent. Net nu Otis stopt met kwezelen. Oeps. Hehehe.

Drie Kusjes en het ga je goed. Even de serveerster een knipoog geven en vragen of ze vanavond zin heeft in Lagavulin en shoarma. Groninger romantiek.

Oh, hier nog wat foto’s van onschuldige burgers die hopeloos verdwaalden in het verkeerscirculatieplan van ons PyongYang aan der Aa.

Gerhardt en zijn vrouw Lise uit Oldenburg namen in 1979 een taxi op het station van 050 en waren sindsdien spoorloos. Ze werden in 2014 gevonden aan de Reitemakersreige.

Gerhardt en zijn vrouw Lise uit Oldenburg namen in 1979 een taxi op het station van 050 en waren sindsdien spoorloos. Ze werden in 2014 gevonden aan de Reitemakersreige.

Johan, werknemer bij de suikerfabriek in Hoogkerk hield van de Dire Straits en had een auto met een hele goede stereo-installatie van Philips met cassettespeler. Om af en toe even van huis te zijn reed hij rondjes en luisterde zijn favoriete muziek. Op een avond reed hij richting 050 en sindsdien vernam zijn familie niets meer van hem. Zijn vrouw Gerda dacht dat hij er met een buitenlandse studente vandoor was, totdat in 2007 bleek dat hij verdwaald was in  het verkeerscirculatieplan van de stad Groningen. Het is wel een fijn idee dat de Sultans of Swing speelden dus hij was niet helemaal ongelukkig.

Johan, werknemer bij de suikerfabriek in Hoogkerk hield van de Dire Straits en had een auto met een hele goede stereo-installatie van Philips met cassettespeler. Om af en toe even van huis te zijn reed hij rondjes en luisterde dan zijn favoriete muziek. Op een zwoele zomeravond in 1993 reed hij richting 050 en sindsdien vernam zijn familie niets meer van hem. Zijn vrouw Gerda dacht dat hij er met een buitenlandse studente vandoor was, totdat in 2007 bleek dat hij verdwaald was in het verkeerscirculatieplan van de stad Groningen. Het is wel een fijn idee dat de Sultans of Swing speelden dus hij was niet helemaal ongelukkig.

"deze onbekende manspersoon welke in bezit was van een rode Saab is tot op heden niet geïdentificeerd. wel is de ambtshalve aangetroffen auto wekelijks bekeurd vanwegens fout parkeren" (politiebericht)

“deze onbekende manspersoon welke in bezit was van een rode Saab is tot op heden niet geïdentificeerd. wel is de ambtshalve aangetroffen auto wekelijks bekeurd vanwegens fout parkeren” (politiebericht)

Auke en Gezina uit Finsterwolde wilden in de winter van 1979 een dagje naar de V&D in Stad, om handschoenen en een sjaal voor Auke te kopen, en kwamen terecht in het verkeerscirculatieplan. Auke ging na lang wachten even een stukje lopen voor hulp, maar vond zijn auto nooit weer terug. Gezina werd onlangs aangetroffen aan de Singelstraat. Haar kleren waren vermoedelijk door een kraker meegenomen.

Auke en Gezina uit Finsterwolde wilden in de winter van 1979 een dagje naar de V&D in Stad, om handschoenen en een sjaal voor Auke te kopen, en kwamen terecht in het verkeerscirculatieplan. Auke ging na lang wachten even een stukje lopen voor hulp, maar vond zijn auto nooit weer terug. Gezina werd onlangs aangetroffen aan de Singelstraat. Haar kleren waren vermoedelijk door een kraker meegenomen.

Student Klaas-Jan wilde in 1995 na een nachtje stappen en een bord shoarma in de Caïro zo rond een uur of zes met een taxi naar zijn studentenhuis aan de Kraneweg, vergezeld door twee tweedejaars studentes genaamd Monique en Fiona, om thuis nog een 'afterparty' te hebben. Van hen, en ook van taxichauffeur Harm, is nooit weer wat gehoord. Te zien aan de vlekken op de achterbank hadden ze nog wel een leuke tijd, maar volgens het afscheidsbriefje van Harm was het dan weer minder leuk dat Fiona in zijn nek had overgegeven. Ze werden vorig jaar aangetroffen in het Soephuisstraatje.

Student Klaas-Jan wilde in 1995 na een nachtje stappen en een bord shoarma in de Caïro zo rond een uur of zes met een taxi naar zijn studentenhuis aan de Kraneweg, vergezeld door twee tweedejaars studentes genaamd Monique en Fiona, om thuis nog een ‘afterparty’ te hebben. Van hen, en ook van taxichauffeur Harm, is nooit weer wat gehoord. Te zien aan de vlekken op de achterbank hadden ze nog wel een leuke tijd, maar volgens het afscheidsbriefje van Harm was het dan weer minder leuk dat Fiona in zijn nek had overgegeven. Ze werden vorig jaar aangetroffen in het Soephuisstraatje.

Na jarenlang een uitkering te hebben genoten vond Kevin uit Beijum het toch eens tijd om een baan te vinden. Voor zijn sollicitatie als marketingmedewerker bij de provincie Groningen in 1996 had hij een PvdA-rode stropdas gekocht bij de C&A, evenals een iets te ruim zittend pak. Zijn moeder had hem nog zo gezegd dat hij op tijd moest zijn voor zijn sollicitatie dus leende hij de Toyota Corolla van buurman Jaco in plaats van dat hele roteind te hoeven fietsen. Omdat Kevin nooit verscheen op zijn sollicitatiegesprek is hij afgewezen. Zijn uitkering werd nog wel jarenlang doorbetaald dus zijn moeder hield zijn verdwijning lekker stil, totdat Kevin gisteren werd gevonden in de Oliemuldersweg. Buurman Jaco baalt wel stevig dat de auto volledig gestript is en voorzien van Z-side graffiti.

Na jarenlang een uitkering te hebben genoten vond Kevin uit Beijum het toch eens tijd om een baan te vinden. Voor zijn sollicitatie als marketingmedewerker bij de provincie Groningen in 1996 had hij een PvdA-rode stropdas gekocht bij de C&A, evenals een iets te ruim zittend pak. Zijn moeder had hem nog zo gezegd dat hij op tijd moest zijn voor zijn sollicitatie dus leende hij de Toyota Corolla van buurman Jaco in plaats van dat hele roteind te hoeven fietsen. Omdat Kevin nooit verscheen op zijn sollicitatiegesprek is hij afgewezen. Zijn uitkering werd nog wel jarenlang doorbetaald dus zijn moeder hield zijn verdwijning lekker stil, totdat Kevin gisteren werd gevonden in de Oliemuldersweg. Buurman Jaco baalt wel stevig dat de auto volledig gestript is en voorzien van Z-side graffiti.

 

 

Partij voor de Bloemen

Partij voor de Bloemen
door floraliefhebber en overtuigd carnivoor Driekus Vierkant

stilleven van een gruwelijke marteldood

stilleven van een gruwelijke marteldood

Het is bijna lente en zelfs Pasen en dat is natuurlijk een moment van bezinning. De Lente: zachte zonnetjes, lieve kuikentjes, fluitende vogeltjes en frisse bloemetjes.

Die arme bloemen worden geplukt, ze sterven langzaam een pijnlijke dood, en alleen voor het visuele genot van voornamelijk het vrouwelijke deel van de mensheid. Weer die vrouwen hè. Lekker gezellig hoor, zo’n kwijnend stukje leven op water in je huis.

Kijk, dat we dieren kweken en doodmaken heeft nog nut. We eten en leven ervan. Maar bloemen. Het is alsof je nertsen doodt, puur voor hun bontje. Nee het is erger, want een bontje is tenminste nog lekker warm.

Bloemen in je huis zetten, het is alsof je een lief schattig konijntje met grote ronde oogjes zijn pootjes afknipt en tentoonstelt op je lullige Ikea tafel, in een schaaltje met gras, want zo’n fluffy diertje staat zo gezellie!

Dit kan zo niet langer! Daarom richt Driekus de Partij voor de Bloemen op! Mannen van Nederland, verenigt u. Beloof ons dat je nooit, NOOIT weer een vrouw een bloemetje geeft. NOOIT. Wat moet ze wel niet van je denken. Als je daar met je wegkwijnende PLOFTULP voor haar deur staat. Neen!

Deel onze campagneposters!

killing fields

killing fields

stop de intensieve bloemhouderij!

stop de intensieve bloemhouderij!

stop onverdoofd ritueel plukken

stop onverdoofd ritueel plukken

houdt bloembollen bij de mamabloem

houdt bloembollen bij de mamabloem

Referendum

Referendum
door democratisch dictator in lever en nieren Driekus Vierkant

democratie in je gleuf

democratie in je gleuf

Post in mien brievenbus! Van de aanstaande gemeente Midden-Groningen (binnenkort bekend van de slogan ‘er gebeurt niets in Midden-Groningen’). Dat er gestempt kan worden! Normaal stempt een Driekus met zijn mestvork maar nu mogen we met de trekker naar een stembus om een JAWOHL of MEH te geven op een asocialisatieverdrag met Oekraïne.

Nu moet u eerst weten dat Oekraïne de bakermat van de broccoli is. Hoe komt u daar nu weer bij, rare Driekus, hoor ik u hersenkraken. Nou dat zit zo. Vóór Tsjernobyl hadden we nooit van broccoli gehoord. Na Tsjernobyl lag dit vreselijke radioactieve groene CCCP stinkonkruid ineens in de supermarkten, met maar één doel: onze samenleving overwoekeren en hersenspoelen. Ik bedoel maar dus!

Maar goed. Een referendum dus. Nederland is totaal verdeeld in twee gepolariseerde kampen die niet meer uit hun verkrampte hoekje komen:

Kamp Gutmensch (ja)
Niewieder een wereldoorlog, en de Russen zijn eng, dus we moeten een EU hebben en de handel met Oekraïne is van levensbelang, democratie is uitbesteed aan onze politici, en als je tegen bent, ben je een Nazi en een PVVer en een trol!

Kamp Tokkie (nee)
De EU is het derde rijk en alle Oekraïners zijn onbetrouwbare communisten/nazi’s/zigeuners dus sluit de grenzen want ze pakken onze banen en ommegod onze cultuur gaat eraan, en WIJ gaan hierover en de EU niet, en als je voor bent, ben je antidemocratisch!

Driekus to the rescue. De Driekus middenweg. Dat is dus niet de D66 middenweg, want die houdt in dat je geen idee hebt waarom je ook alweer voor het verdrag en de EU was.

Nee, de Driekus middenweg is heel simpel:

We hebben al heel lang een partner/samenwerkingovereenkomst met Oekraïne. Dat is uitgebreid met een handelsverdrag. Daar gaat Nederland niet over, daar gaat de EU over. Dat je vervolgens voorwaarden stelt aan een handelsverdrag is niet meer dan logisch. Je wil dat onze investeerders en leveranciers en afnemers in Oekraïne juridisch beschermd zijn, en dat ze geen last hebben van corruptie. Dat mag je prima in een associatieverdrag opnemen, inclusief penalties als Oekraïne zich niet aan de regels houdt. Maar volledig open grenzen, politieke aansluiting en militaire (NAVO) afspraken zijn niet nodig om handel te bevorderen en te beschermen. Dat kan altijd nog, ooit, als dit geopolitiek en intern minder spanningen oplevert.

Dus: stel dat Nederland de kiesdrempel haalt, en stel dat men NEE stemt, dan kan Nederland als voorzitter van de EU het associatieverdrag in stukjes knippen. Wel handelsbescherming, wel juridische garanties, wel afstraffen van corruptie, geen open grenzen, geen politieke aansluiting, geen militaire aansluiting. Handelaren blij, Oekraïne beetje blij, NEE-stemmers blij, JA-kamp blij, Rusland blij, politieke ellende mooi van het jasje van Rutte afgegleden, zoals een dikke boer onder de nuru massageolie van een Geisha af glibbert.

Kunnen we eindelijk al onze broccoli terugsturen naar Tsjernobyl en in de sarcofaag van de kerncentrale terugstoppen. Opdat wij onze kinderen beschermen tegen de broccolisering van de samenleving.

Driekus ook blij.

Nazdrovje!