Wereldeconomie en labbekakken
Door wereldburger Driekus Vierkant
geschreven te Kiel-Windeweer anno 2015

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Dankzij Gronings gas, onze internationale handelsgeest en de stabiliteit in ons land hebben we hier ongekende welvaart.

Nu is die welvaart broos. Ten eerste omdat we boven onze stand leven: de staatsschuld neemt extreem toe. De overheid en iedereen die via de overheid geld ontvangt stort dit land diep in de schulden. Ook staat Nederland bovenaan in het rijtje landen met de grootste hypotheekschulden.

Ten tweede is onze welvaart broos omdat we onze welvaart ook danken aan het beroven van andere landen van hun natuurlijke bronnen, of het inzetten van werkkapitaal in die landen tegen bijzonder lage kosten. Andere landen helpen we juist dankzij onze kennis en handelsgeest aan betere producten, infrastructuur, productie, werk, en kennis. Soms ten koste van onze eigen positie. Of we een ander land ondermijnen, of een land helpen ten koste van onszelf, het interesseert ons eigenlijk niet, zolang ons korte termijn-doel maar wordt behaald: handel.

Hoe meer wij afhankelijk zijn van andere landen (denk hierbij aan instabiele schurkenstaten) voor hun natuurlijke bronnen en werkkapitaal, hoe instabieler onze eigen welvaart. Hoe meer wij andere landen aan onze eigen kennis helpen, hoe minder wij deze kennis exclusief kunnen gebruiken.

Groningen bezit één van de grootste rijkdommen van de wereld: gas. Eigen, goedkope energie is cruciaal voor een land: je bent onafhankelijk en je kan internationaal concurreren. Echter, de Nederlandse overheid heeft energie extreem hoog belast, waardoor wij als burgers en bedrijven respectievelijk minder koopkracht hebben en internationaal niet kunnen concurreren. Ons gas wordt tegen afbraakprijzen verkocht aan andere landen, waardoor Nederland zelf energie moet importeren: dit beleid dient niet het Nederlandse belang. Bovendien ziet de regio Groningen nauwelijks iets terug van de rijkdom: vrijwel alle gasbaten zijn in ambtenaren, uitkeringen en Randstedelijke projecten zoals de Rotterdamse haven en Schiphol gepompt: dat zijn geen economische Parels van Trots maar matig renderende subsidieslurpers. De gasbaten zijn verkwanseld en Groningen zit met de schade. Er moeten dus nog miljarden worden terug-genivelleerd, tien procent van de gasbaten moet naar Groningen, om hier de economie aan te jakkeren.

Nederland is verder het meest genivelleerde land ter wereld. Dit bracht stabiliteit en welvaart voor iedereen. Maar deze nivellering is doorgeslagen: mensen hebben het misschien wel iets te goed in ruil voor wat ze er voor moeten doen. Het woord ‘verdienen’ is niet voor niets letterlijk iets verdienen. Te lang in je comfort zone zitten betekent dat je minder hoeft te innoveren, minder hoeft te bereiken. Je hebt het toch goed? De noodzaak tot competitie is weg, met het risico dat mensen passief en lui worden. De Dutch Disease is erger dan ooit. Lief en vredig maar gezapig. Hier geboren zijn geeft je niet meer rechten dan mensen die elders geboren zijn: wel meer kansen: grijp die dan ook. Je bent verantwoordelijk om in je eigen onderhoud te voorzien. Alleen voor zij die fysiek of geestelijk werkelijk niet in staat zijn bij te dragen is ondersteuning vereist. In andere landen zijn mensen bereid meer risico’s te nemen. Men is bereid harder te werken. Men is bereid ons te beconcurreren met onze eigen handelsgeest, met onze producten, zelfs met onze kennis. En als wij niets doen laten we ons beconcurreren, omdat wij er ooit voor kozen onze productie economie te outsourcen, omdat wij onze eigen arbeid veel te duur maakten, omdat wij onze belastingen veel te hoog maakten en omdat we onze kennis weggeven of verkopen.

Sinds de EU is in Europa een enorme nivellering gaande. Nederland is een netto bijdrager aan de EU. Onze belastingen gaan naar subsidies in andere landen om elders in de EU bedrijven te stimuleren die Nederlandse bedrijven beconcurreren. Met bovendien goedkoper personeel en met lagere belastingen. Geen wonder dat ook Nederlandse bedrijven dan over de grens gaan kijken, niet alleen voor handel maar ook voor het inhuren van arbeid en voor het optimaliseren van belastingen. Niet alleen grote multinationals doen dit: steeds meer MKB krijgt toegang tot dergelijke faciliteiten. En het MKB is de echte motor van onze economie. En dat MKB duwen we nu dus ons land uit, wederom omdat arbeid hier te duur is, en omdat belasting op arbeid en op winst te hoog is in Nederland ten opzichte van andere Europese landen. Maar ook omdat de werkethos van personeel in Nederland lager is dan die in andere Europese landen: mensen zijn verwend: oudere werknemers zitten vastgeroest in verworvenheden zoals CAO’s en jonge werknemers verwachten bij hun eerste baantje dat ze maar 32 uur per week hoeven te werken. In Oost-Europa zitten hordes enthousiaste mensen klaar om deze banen over te nemen: en dat is niet meer beperkt tot banen als vrachtwagenchauffeur of stukadoor: nee ze staan te popelen om managementfuncties en hightech functies in te gaan vullen. Tegen een fractie van wat Nederlanders kosten en ze zijn bereid om 60 uur per week te knokken. Onze kenniseconomie is niet te beschermen: juist dankzij Internet is (onze) kennis binnen een split second overal ter wereld aanwezig. Onze eigen universiteiten openen notabene vestigingen in China om onze kennis weg te geven. Internationale studenten komen hier van ons leren en beconcurreren ons vervolgens vanuit hun eigen land met onze kennis.

De trend van globalisering is niet te stuiten. Je grenzen dichtgooien en je eigen markt beschermen betekent je als land afzonderen van de wereldeconomie. Dat is geen optie. Die optie is zelfmoord voor een land zonder serieus grote bronnen: het Groninger gasveld is al half op en we waren zo dom het Noorse model met een riant gasbatenfonds niet te volgen. Nederland zal dus moeten accepteren dat we in een open wereldmarkt keihard moeten innoveren en moeten durven concurreren. Doen we dit niet, dan vervallen we tot een derde wereldland. Heel Europa dreigt zelfs een derde-wereld continent te worden als we geen goede strategie gaan volgen. Andere werelddelen zijn in opkomst, ze hebben natuurlijke bronnen en ze hebben miljoenen, zelfs miljarden mensen die ons welvaartsniveau willen bereiken: desnoods, of zelfs graag ten koste van ons.

Zo’n internationale strategie kan alleen werken als Nederlandse bedrijven internationaal gaan concurreren, hier gaan innoveren, hier hun personeel inhuren, hier hun geld uitgeven en hier hun belasting betalen. Om dit te kunnen hebben Nederlandse bedrijven een internationaal fair level playing field nodig: betaalbare arbeid, een productie-economie, een niet-academische kenniseconomie, lage belastingen en een positieve, constructieve en competitieve arbeidsethos. Nederlandse bedrijven hebben de wereld aan hun voeten, we hebben zoveel kansen, maar het is nu wel het moment om die te gaan pakken.

Geen politieke partij zal dit durven zeggen maar veel Nederlanders zullen moeten accepteren dat hun welvaartsniveau omlaag zal gaan. Arbeid moet goedkoper worden want de lonen zullen omlaag moeten. Gebeurt dit niet, dan zullen banen verdwijnen. Geen politieke partij zal aandurven de overheidsbegroting te saneren maar het is noodzakelijk de lastendruk onder het niveau van andere landen te krijgen om internationaal te kunnen concurreren. Anders zullen bedrijven verdwijnen. We zullen de productie-economie weer naar Nederland moeten halen: ook mensen met een HBO-diploma (voor wat het nog waard is) zullen moeten accepteren dat er niet voor iedereen een management of hightech functie beschikbaar is. Werk is werk. Beter dan geen werk. Onderwijsinstellingen zullen veel minder academisch maar veel meer industriegericht moeten werken: accreditatie door bedrijven als afnemers van de slimste en meest toegepaste en meest op de markt aansluitende studenten van de wereld is essentieel.

En last but not least: mensen moeten wennen aan de noodzaak om hard te werken voor behoud van welvaart. Voor jou duizend anderen uit China, voormalig Oostblok, Brazilië, India, België, Duitsland. Die wel willen.

Dat brengt ons op de discussies over het basisinkomen. Het principe van het basisinkomen druist volstrekt in tegen de noodzaak om collectief de mouwen harder op te stropen. Het basisinkomen belooft de hoogste vorm van welvaart te bieden maar het tegendeel is waar, juist omdat het de broodnodige werkethos ondermijnt.

Overigens: welvaart is niet hetzelfde als geluk. Mensen zijn het gelukkigst als ze actief kunnen bijdragen aan de samenleving in plaats van deze te ondermijnen door zich er afhankelijk van op te stellen.

Daarom stellen wij voor alle labbekakken een jaar zonder inkomen naar een economisch opkomend land te sturen, om ze te leren hoe bevredigend het is om bij te dragen aan een positieve, groeiende economie en om je eigen geld te verdienen.

Broccolifields Forever!

 

DE GESCHIEDENIS VAN HET GRONINGER FORUM
door cultuurhistoricus en wolthoornfan Driekus Vierkant

bodemlozeput sja het is wel een attractie zo
bodemlozeput sja het is wel een attractie zo

In de jaren ’90 vonden stadsregenten (ja PvdA en een beetje nep-PvdA dat zich D66 noemde) dat de unieke wederopbouwarchitectuur aan de Grote Markt vernield moest worden want de V&D (ja die nu bijna failliete dinosaurus) eiste dat er een parkeergarage kwam anders zou men vertrekken. Dat werd door de gemeente verkocht als ‘we gaan de boel mooi maken’.

De gemeente hield heel modern en Democratisch666 een referendum en de hele stad zei NJET want auto-hatende eng-fanatieke fietsterroristen (Milieudefensie, Fietsersbond, ROVER, GroenLinks, SP, JS, Student en Stad) hadden totaal niet onderbouwd geroepen dat de Martinitoren om zou kunnen vallen door het graven en heien van die ondergrondse parkeergarage. Die domme Stadjers trapten erin dus NJET.

Nou de V&D was not amused natuurlijk en de gemeente was ook pissig. Die parkeergarage moest en zou er toch komen. Dan maar op de plek achter de Oost-wand. Ondergronds want auto’s zijn zo lelijk. Ja fietsen ook. Veel Groningers ook. Maar wat zet je er bovenop??

In Café de Wolthoorn zaten vijf mannen aan de bar. Type dikke buik. Markante bril. Lange beige overjas en rode sjaal hingen over de barkruk. Bier vloeide rijkelijk. Er mocht nog gerookt worden. Hun instellingen waren ten dode opgeschreven. Want ja. Een bibliotheek? Internet. Een museum? Internet. Een Filmhuis? Internet. Geen goede toekomst voor hun positie en de greep van de partij op de stad via cultureel-maatschappelijke instellingen. En hun baantjes. Ze bedachten een list. Als je nu een groot cultureel pand bovenop die parkeergarage zet, en dat door de gemeente laat betalen, dan heb je gegarandeerd voor 25 jaar huisvesting en zal de gemeente je ook zeker 25 jaar lang in leven houden.

Een hilarisch wollig document over gemeenschapszin (lekker samen gemeenschapszinnen) en een plek voor informatie (hahaha, Internet), en een plek voor geschiedenis (ja lekker achteruit mijmeren in plaats van de stad een toekomst te geven) werd geschreven. Over het Huis van Informatie & Geschiedenis. Waar burgers konden debatteren (alsof we daar al niet genoeg plekken voor hebben: zalen, pleinen, kerken, stadhuizen, buurtcentra en kroegen zat). Een Forum. Alsof debat nog bakstenen nodig heeft in de 21e eeuw. Hallo, Internet! Tegenwoordig debatteren we via WhatsApp, Twitter en Facebook. Gemeenschapszin gaat via social media. En wil je bij elkaar zitten, dan ga je lekker in de kroeg zitten. Of een koffietentje.

Maar ja. De gemeente had dit nodig. V&D zat te pushen. Er werd voor de gein nog een prijsvraag uitgeloot. Maar de ambtenaren, politici en bestuurders van de kunstinstellingen hadden het al met elkaar beklonken in De Wolthoorn: Het Groninger Forum moest het worden.

Burgers eisten wederom een referendum. Wijs geworden door het eerdere referendum, werd er een list bedacht. We gaan burgers niet laten kiezen OF er een Forum komt, nee we laten ze heel democratisch (MOEHAHA) kiezen tussen een paar plannen. DAT die parkeergarage en het Forum er komen, dat rammen we ze door de strot. Mooi hoe wethouders graag iets achter willen laten. In beton. Kost wat. Heb je ook wat. Beton. Waardeloos vastgoed, dat wel. Maar toch. Prestige! Geld zat toch? De OZB kan best omhoog. Heel cultureelsubsidiekliek Groningen werd geronseld om VOOR te stemmen. Want ja. Tralala subsidiegeld! Met een nipte 53,4% werd de victorie gekraaid. Fuck de democratie, leve ons subsidieclubhuis. Een ode aan de sociaal-democratie want via cultuur kun je je sociaal-democratische heilfilosofie verder onder demense verspreiden. Brood en spelen en geef ze subsidiebaantjes en ze stemmen slaafs op je.

De speculatie in panden in het gebied was al in volle gang. Voortvarend ging de gemeente alle panden in het gebied opkopen. Miljoenen. Vindicat regelde op kosten van de gemeenschap een volledig nieuw pand.

We krijgen een Forum! Een nieuw pand! Een enorme aardappel! Wat zullen we er eigenlijk mee gaan doen? Eh. Ja. Nou. Eh. Dus iets met gemeenschapszin. En een museum. Een bibliotheek.  En een bioscoop.

Ja maar ho wacht eens even zegt u. We hebben toch twee hele moderne bioscopen in 050? Pathé aan het Zuiderdiep en dat enorme ding in de Euroborg. Kunnen die slecht bezochte en tenenkrommende filmhuisfilms over de feminisering van Iraanse lesbiennes in de jaren 70 daar niet worden vertoond? Nee zeg. De gemiddelde Imagesbezoeker haalt haar neus natuurlijk op voor zulke platte commerciële bioscopen. Die zal en moet per sé haar biologische muntthee met rietsuiker en speltkoekje in een kreatiefe sfeer in de binnenstad consumeren en wil niet al te ver op haar bakfiets helemaal naar het Europapark moeten. Nee hoor, voor haar verfijnde en verheven cultuur hoort de belastingbetaler op te draaien. Een eigen bioscoop dus.

En maar wacht eens even. Zegt u. Die bibliotheek. Heeft die niet een enorm en modern pand al vlak aan de Grote Markt? Waarom alweer een nieuw pand? Sowieso, wie gaat er nog naar een bieb? We hebben allemaal computers en tablets en e-readers en smartphones en boeken zijn tegenwoordig zo goedkoop en je kan ze zelfs gratis ruilen. Via Internet en socialmedia. Het principe van een bibliotheek is TOTAAL ACHTERHAALD. Ja klopt. Maar er is nu eenmaal een groep in de samenleving die zich melancholisch vastklampt aan het verleden. Als het ze zo uitkomt natuurlijk. Want deze labberkakken houden wel van moderne uitkeringen (sorry we bedoelen natuurlijk een basisinkomen) en willen wel een gratis wasmachine en flatscreen op kosten van de samenleving. Maar BOEKEN. HALLO BOEKEN ZIJN ZO MOOOOI. Dus u gaat hard betalen. Voor een bibliotheek. Een fucking bibliotheek. En dan niet een bibliotheek die hele bijzondere boeken uit de oudheid of zo huisvest hè. Nee, gewoon standaard boekenpulp die je overal kan vinden. Oh en RuGje nooitgenoeg wil dat stukje vastgoed van de huidige bieb best wel inlijven hoor.

En verder dan? Musea hebben toch ook allemaal plek in de stad? Ja maar een plekje recht achter de Grote Markt is wel chill hè. Je moet goed voor jezelf zorgen. Immers. Zeker als een ander betaalt.

Verder wil niemand dat Forum hè. Het brengt niets nieuws. Oude wijn in nieuwe zakken. Bedorven wijn zelfs. Kijk, Groningers zijn sowieso tegen verandering. Chagrijnig stug volk. Ambitie is vies. Dus elk plan wordt negatief en met argwaan ontvangen. Maar Groningers zijn niet dom. Iedereen weet dat hier miljoenen en miljoenen worden verspeeld aan inhoudsloze prestige voor een select groepje zelfverklaarde cultuurbobo’s van de PvdA (en meeloperpartijen). Geld dat bij andere culturele instellingen weg is getrokken. Kaalslag daar en niks nieuws in het Forum.

Heel Groningen waarschuwde: een pand bouwen zonder dat er een plan voor is, is de wereld op zijn kop. Er was niet alleen geen business case: ER WAS DOMWEG GEEN INVULLING. Het enige dat men wist, op voorhand is dat er structureel miljoenen per jaar in een Forum wordt gepompt, zonder plan. Zonder concept. Zonder visie. Alleen maar wollige termen en vage plannen. Ook na een directiewisseling is er nog steeds geen goed plan. Geen business case. Wel smoesjes over werkgelegenheid. Nee dus, want een baantje in de Groninger culturele sector is verkapte werkloosheid. En smoesjes over een economische impuls want dit pand wordt een publiekstrekker. LOL! Het Forum als de Taj Mahal. Moehaha! Serieus, als je doel is veel publiek naar je stad te trekken, bouw dan een pretpark. Is ook cultuur.

En de trein dendert voort.  Zeventig miljoen CAPEX voor een niet herbruikbare betonnen aardappel. Miljoenen OPEX loss per jaar. Een gemeente werkt helaas niet als een bedrijf. Een bedrijf had sowieso eerst een plan gemaakt. Een business case. Een risicoanalyse gemaakt. Scenario’s uitgewerkt. En was tot de conclusie gekomen: dit is een bodemloze put. Zelfs als een bedrijf dit risico had genomen, dan was men halverwege tot inzicht gekomen: dit is een bodemloze put. Beter ten halve gekeerd. Maar nee. De trein dendert gewoon door. Prestige maakt blind.

Tientallen miljoenen verder, ligt de bouw van het Forum stil. Reden? Aardbevings. De Martinitoren kan omvallen! Niet vanwege heien maar vanwege gaswinning. Het Forum is niet bevingbestendig ontworpen. Terwijl men wist dat de stad last kan krijgen van aardbevingen, is toch met de bouw begonnen. De schade? een slordige 70 miljoen. HET DUBBELE. Nu al. Te verhalen op Rijk of NAM? Dat is maar de vraag.

Gemeenteraad, B&W: nivelleer (hihihi) dat Forum. Versterk die parkeergarage. En leg er een plantsoen op. Het Forumplantsoen. Waar we ons kunnen terugtrekken (ghegheghe) voor gemeenschapszin (roflol). Waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan rond een grote bevingbestendige tafel die we de Forumtafel noemen. Waar gratis WiFi is zodat we op bankjes boeken kunnen downloaden en lezen. Met je bibliotheek. Met een drive-in bioscoop. Waar we films kunnen kijken via Netflix. Met je Filmhuis. Waar we over de toekomst kunnen praten. En over de fouten in het verleden. Met een schavot en schandpalen als monument, ter nagedachtenis aan de megalomane cultuurpausjes en de bestuurders met hun idiote verkwisting.

Drie Kusjes.

(p.s. dit artikel is het bewijs dat debat geen beton vereist. En voor gemeenschapszin ga ik nu naar De Drie Uiltjes. Moi!)

 

Ja de bal is rond en broccoli is vies! Driekus vindt voetballen best geinig. Een beetje met je klompen tegen een bal trappen. Lol. Beetje ravotten. Mannen onder elkaar. Samen naakt douchen. Elkaar inzepen. En dan stoer doen aan de bar.

En ach dat profvoetbal. Sport is het niet want commercie maar who cares. Als mensen een mooie dag hebben dan gunnen we ze dat en dat iedereen dan met hun geld smijt en dat spelers dan rijk worden door mensenhandel transfers. Moet kunnen!

Dus als mensen dat met hun eigen centjes betalen best. Maar dan moet het wel hun eigen geld zijn. Kijk en daar gaat het mis met de plannen van de gemeente Groningen om FC Groningen 5.7 miljoen te geven. WAT DE F. Wat moet een gemeente die verantwoordelijk is voor dingen als paspoortjes en asfalt en prullenbakken legen en verder vooral niks meer nou met geld geven aan een commercieel bedrijf?!

Hoe zit dit? Nou in eerste plaats is de gemeente Groningen ooit zo dom geweest om een rare constructie te verzinnen voor de Euroborg. U weet wel dat Oostblokbetonnen geval. De gemeente financierde de bouw en Euroborg doet de exploitatie. FC Groningen huurt weer van Euroborg. En de gemeente draagt elk jaar een dikke €300.000,00 bij voor onderhoud aan de Euroborg. Waarom? Ja waarom.

Want een FC die commercieel is (en dat zijn ze) die moet zijn eigen boontjes doppen. Als je een stadion wil bouwen dan ga je als club naar de bank en dan leen je centjes en met je winsten uit horeca, goodies, spelerstransfers, kaartverkoop, advertenties en uitzendrechten los je die lening netjes af. Zo zou het moeten.

Maar nu is het dus een dubieuze constructie waarbij de gemeente eigenaar is van het vastgoed (kuch Groninger Museum) via zo’n vage nep-geprivatiseerde entiteit als een Euroborg (kuch Martiniplaza) en de FC de boel huurt. Ja dat is dus vragen om ellende, want als FC Groningen de huur opzegt zit je met een stuk vastgoed waar je niks anders mee kan dan er een grote parkeergarage van bouwen. Dat heet een desinvestering.

Daarmee geeft een gemeente bovendien zo’n club een machtige positie. Als de FC er een zootje van maakt dan kan de club dreigen de huur op te zeggen. En ja als je geen andere huurder kan vinden wil je deze wel heel graag behouden. Dus ga je schuiven. En schuiven. Maar een korting geven op de huur dat staat zo raar dus is men creatief geweest.

De FC en de gemeente hebben bedacht dat de jaarlijkse onderhoudsbijdrage wordt afgekocht. €5.700.000,00 wordt door de gemeente op de rekening van Euroborg gestort die het geld direct doorstort naar de FC. Daarmee word het te dure spelersfonds afgekocht. Met dat geld kunnen twee dingen gebeuren: het is WEG en dan ziet de gemeente er niets van terug, of het spelersfonds rendeert ineens zomaar goed en dan verdwijnt het rendement in de zakken van, eh, NIET de gemeente. Weg geld dus. En sja. Over vijf jaar komt Euroborg klagen dat het stadion onderhoud nodig heeft. En wie gaat dan weer centjes schuiven? U raadt het al. De gemeente Groningen.

Die 5.7 miljoen PUBLIEK geld wordt gewoon weggegeven. Aan een commercieel bedrijf. Dat tonnen en miljoenen verdient aan bekerfinales, merchandise, bier, dure kaartjes, reclame en uitzendrechten. In feite zijn de FC medewerkers en de voetballers gewoon ambtenaren, als je ze met publiek geld financiert. Dan moeten ze zich ook aan de Balkenende-norm houden.

En omdat Driekus niet wil dat de zaak op de fles gaat, maar ook niet dat 5.7 miljoen euro wordt verbrand, dat eigenlijk naar andere WEL PUBLIEKE zaken had moeten gaan, hier enkele extragratis tips van de Driekussen, voor de Gemeente Groningen:

 

1) Laat banken een audit doen op basis van een lening van 5.7 miljoen. Als alle banken dit niet aandurven zou de gemeente Groningen dit besluit zeer kritisch moeten overwegen. Durven banken het wel aan maar stellen ze aanvullende voorwaarden, neem al die voorwaarden dan over. Als je toch zo graag bankje speelt. Wat je niet bent. Wat je rol niet is. Wat je niet goed kunt.

2) Laat naast Euroborg ook FC Groningen tekenen voor dit geld. Sterker nog, laat de bestuurders en directie hoofdelijk tekenen. Dan is er een extra drive om netjes af te lossen.

3) Stel als voorwaarde dat alle assets van Euroborg en FC Groningen, dus inclusief de spelers, de merknaam, de inkomsten uit merchandise, horeca, commercie, advertenties, uitzendrechten en alle andere inkomsten en contracten als onderpand worden gebruikt zodat je niet met lege handen staat

4) Stel als voorwaarde dat alle inkomsten van Euroborg en FC Groningen, dus inclusief uit  spelertransfers, de inkomsten uit merchandise, horeca, commercie, advertenties, uitzendrechten en alle andere inkomsten worden gebruikt om dit geld af te lossen.

5) Stel als voorwaarde dat men tenminste de komende 20 jaar geen beroep op de gemeente kan doen voor onderhoud van het pand om die 5.7 miljoen nogmaals binnen te harken. Ook niet op creatieve wijze.

6) Stap uit al die vage constructies waarbij de gemeente het lulletje is dat in vastgoed investeert dat totaal nergens anders voor kan worden gebruikt, en continue moet betalen voor onderhoud of huur of exploitatie. Met dit gedrag stimuleer je luiheid bij huurders: die denken, ach de gemeente lapt toch wel weer bij.

Scoor!

Moi Driekus!

Ik heb echt een pesthekel aan broccoli. Maar! En! Dus! Ik kan het verkopen als de beste. Ik overtuig de grootste broccolihater van de hele wereld en van Venus en van Mars dat ze broccoli willen kopen. Van ons. Veel broccoli. Van niemand anders.

Ik heb een suffe HBO opleiding maar ja wie niet tegenwoordig. Voor de vorm heb ik dat papiertje meegestuurd, maar who cares. Het gaat om mijn karakter. En motivatie. Ik heb nergens anders gesolliciteerd. Ik wil gewoon bij jou werken. Jij bent gewoon de broccolibaas van de wereld en ik wil van je leren. En nee ik ben geen slijmbal want die zijn er genoeg.

Ik begin onderaan de ladder, geen probleem en ik zal knokken en vechten en laten zien dat ik kan leren en mezelf wil verbeteren. Ik hoef geen secundaire arbeidsvoorwaarden maar ik wil leven, leren en mezelf verbeteren. Zelfs als ik daarvoor broccoli moet verkopen. Maar laat me geen broccoli eten. Dan ben ik weg.

Ik denk dat ik met mijn inzet jouw bedrijf verder kan helpen. Een leuke aanwinst ben voor je team. En ik blijf van de vrouwen af. En de mannen. Beloofd. Is ook wat waard.

Dan kun je wel allemaal mensen uitnodigen voor een functie. Je moet op zijn minst mij hebben gesproken want ik verkoop je je eigen broccoli. Binnen een kwartier. En dat je dan dus gewoon gelukkig bent hè.

Mocht je me willen checken dan kun je dat op Twitter. Echt no way dat ik op Facebook zit. Of LinkedIn.

Deze week lunchen? Ik trakteer. Broccolivrij.

Met de groeten van [sollicitant]

p.s. ik maakte een plaatje voor je. Voor boven je bed.

Screen Shot 2015-02-18 at 17.19.05

Dit is mijn spreekbeurt over de Panda
Door Driekus Vierkant Junior

panda-bamboo-clipart-10599988-illustration-curious-panda-on-stem-of-the-bamboo
hoi!

Hoi ik ben Driekusje en ik ben acht jaar en dit is mijn spreekbeurt over de reuzenpanda. De reuzenpanda is een zwart met witte beer en hij woont in China.

Screen Shot 2015-02-04 at 13.14.16
de panda is een zwart-witte beer

Ze lijken heel schattig met die lieve zwarte oortjes en zwarte oogjes maar eigenlijk zijn het dus hele enge beren met scherpe klauwen en scherpe tanden en ze kunnen heel gemeen andere beesten de strot kapotDOODbijten.

070706_panda_zoo_021
WRAAAAAAHH!!!
panda-peacock_1885864i
kill kill killDEAUDT

Panda’s worden ongeveer 15 jaar oud, zijn vaak maar anderhalve meter groot en wegen wel 85 tot 125 kilo. Dat is dus heel dik.

En om zo dik te kunnen worden eten ze de hele dag bamboe. Maar alleen maar de lekkere bamboe. De rest moeten ze niet. Alleen maar bamboe eten. En dan alleen maar de lekkere. Die er niet veel is. Dat is dan alsof je vegetarisch bent (yuch) terwijl er heerlijke sappige schapen en koeien en paarden en kippen rondlopen en er dan dus gewoon nauwelijks groenten zijn en dan toch alleen maar die stomme broccoli gaat opeten.

9-17-12-National-Zoo-panda_standard_600x400
lekker bamboe knagen de hele dag

Dom beest. Echt hoor. Een panda heeft nog nooit iets uitgevonden. Ook kunnen ze zich slecht voortplanten. Ze zijn er niet alleen te dom maar ook te lui voor. En de kans dat er een baby komt is heel klein. Dus is het ook geen wonder dat ze bijna uitsterven. Dan vraag je er toch om.

captxin10101280856thailand_giant_panda_x_1
je zit helemaal verkeerd, vriend

Het World Wildlife Fund dat eigenlijk gewoon het Nederlandse WNF is maar dan doet alsof het internationaal heel belangrijk is maar niemand buiten Nederland kent ze echt, heeft de Panda als logo. Dat is eigenlijk raar want daarmee zeggen ze dus eigenlijk dat ze er lief uitzien maar heel gevaarlijke tanden hebben, aartslui zijn en de hele dag liever op stokjes knagen dan dat ze zich goed voortplanten.

Screen Shot 2015-02-04 at 13.29.11
world wrestling foundation

En dat klopt eigenlijk ook wel. Want dit is wat de directeur krijgt en al die miljoenen die naar het overbetaalde personeel gaan en naar knetterdure poepsjiek ingerichte panden en leuke reisjes, gaan dus niet naar die luie panda’s en eigenlijk is dat dus ook best wel terecht. Sterf dan uit!

Screen Shot 2015-02-04 at 13.13.45
valt eigenlijk wel tegen
Screen Shot 2015-02-04 at 13.31.44
je moet wat met de centen

Dit was mijn spreekbeurt.

Fietsstad
Door mobiliteitsdeskundoloog Driekus Vierkant

Er was eens een stad met heel veel studenten en een PvdA-bestuur dat de grondprijzen op wilde drijven. Dus moest elke vierkante meter worden bebouwd en dat noemde men dan de Compacte Stad met alle verkeersellende tot gevolg.

De auto werd uiteraard gezien als hèt symbool van welgesteldheid en was dus de satan onder de vervoersmiddelen, met als gevolg dat Max van den Berg en Jacques Wallage ons geliefde blik de stad uit schopte met hun dwaze verkeerscirculatieplan.

Lekker hypocriet de automobilist financieel uitkleden maar geen enkele ruimte geven, nee. Intussen werd de auto vogelvrij verklaard in de Groninger binnenstad, werd er belachelijk veel subsidie in bussen en busbanen gepompt en kreeg de fietser ruim baan want die mag letterlijk alles.

Intussen doet Politie Groningen graag samen met douane, justitie, belastingdienst en elke andere burgerhatende instantie vervelende razzia’s op automobilisten wat een deuk slaat in het democratisch recht van burgers, maar ja schijnbaar is elke automobilist een stuk crimineel tuig die je al het geld uit de zak mag kloppen, permanent mag volgen en onverdacht in een fuik mag laten rijden en er een totaalcontrole op los laten waar ze in de DDR nog maar van droomden.

Fietsstad dus. Fietsers. Loopt u eens door Groningen 050. En let u eens op het gedrag van fietsers. Of kijkt u op uw luie kont hier. En hier. En hier.  Of hier. Hier. Ja hier. Yup hier. Enzovoorts.

FIETSERS ZIJN TUIG. ALLEMAAL. 

We stellen voor fietsers dezelfde behandeling te laten ondergaan als automobilisten:

Wegenbelasting
Ten eerste zijn fietsers asociale belastingontwijkers. Ze gebruiken de infrastructuur maar betalen er niet voor. Fietspaden, wegen, verkeerslichten. De maatschappij laten opdragen voor jouw mobiliteit, sjiek, heel chique. Ga er eens voor betalen, nietsnut. Wegenbelasting voor fietsers, nu. €0,50 per kilo per maand. Per fiets. Of je er nu wel of niet op rijdt. Iedere fietser moet een bewijs bij zich dragen dat hij wegenbelasting heeft betaald. Zo niet: €49 BOETE.

Parkeren
Fietsers plempen hun fiets overal maar neer. Net als auto’s mogen ze voortaan alleen in voorbestemde vakken en garages staan. Tegen betaling. Parkeerbelasting heet dat eufemistisch. Een euro per uur. Geen geldig kaartje? BAM €90 BOETE. Plus €7 administratiekosten. En anders slepen we je ros weg en mag je die kosten ook dekken. We verkopen je fiets overigens gewoon weer hoor. Handeltje.

Kenteken
Fietsers zijn sowieso zwaar verdacht. Ze hebben geen kenteken zoals elk normaal vervoermiddel dat maximaal door ANPR-camera’s en flitscamera’s wordt vastgelegd en gevolgd. Daarom is een plaatje straks verplicht. Inclusief chip zodat BOA’s direct een bon naar het CJIB kunnen sturen. Stop burgers die zich heimelijk met niet-geregistreerde vervoermiddelen verplaatsen. Mobiliteit is een recht onder licentie van de overheid, is dat DUIDELIJK? Geen kenteken? Onleesbaar? €90 BOETE!

APK
Fietsen zijn doorgaans ook brakke apparaten. Elke fiets zou RDW gekeurd moeten worden. Met elk jaar een APK. Kost wat, maar het is voor uw eigen veiligheid, burgermans! Met je lullige pakjesdrager. Geen geldige APK? €130 BOETE!

Fietsbelasting
Bij aanschaf van een fiets behoor je overigens nog BPM te gaan betalen. 21% BTW vinden we niet voldoende. Een fiets is een luxeproduct. Je kan immers ook lopen. Of thuis blijven. 50% fietsbelasting bij aanschaf. En de BTW berekenen we uiteraard over het totaalbedrag. Haha. Belastingstapeling. Hahaha. Suckers.

Bijtelling
Rij je je fiets zakelijk? AHA! Bijtelling! De NIEUWwaarde van de fiets, uiteraard INCLUSIEF de fietsbelasting en de BTW wordt bij je maandsalaris opgeteld. Mag je 42% of 52% belasting over betalen. Geen zin in? Dan mag je je fiets niet gebruiken voor privé verkeer. De bewijslast ligt bij u. En u moet een volledige administratie bijhouden waar u heen fietst. Denkt u stiekem toch even met uw bedrijfsfiets langs de supermarkt te gaan of een eindje te gaan fietsen met uw gezin? We hebben geheime belastingambtenaren die u met alle mogelijke middelen in de gaten houden. Duizenden, tienduizenden euro’s BOETE als wij u niet geloven.

Verzekering
Zo’n fiets begint nu best prijzig te worden hè. En hoe zit het eigenlijk met je aansprakelijkheid als fietser. Fietsen wordt uit je standaard verzekeringspakket getrokken. Je moet verplicht een aparte WA of all-risk fietsverzekering afsluiten. (met daarop assurantiebelasting). Fiets je onverzekerd rond? €400 BOETE!

Fietsbewijs
Sowieso is fietsen niet voor iedereen. Fietsen wordt pas toegestaan als je 12 jaar bent. Nadat je een fietsbewijs hebt verkregen. Een licentie om te mogen fietsen. Theorie. Praktijk. Kost wat, maar dan mag je wel officieel fietsen.

Veiligheid
Bij elke fiets hoor je 1 helm te hebben. Helm dragen wordt verplicht. Tevens worden fietsfabrikanten verplicht airbags en gordels en geavanceerde veiligheidselektronica in te bouwen. Zo’n tuigje moet je altijd om hebben als je fietst. Ja je fiets wordt wel fors zwaarder van alle technologie maar het is voor je veiligheid. Zo’n fiets wordt natuurlijk fors duurder ook, maar dat betekent dat de fietsbelasting, BTW en wegenbelasting ook mee omhoog gaan en dat is goed voor de maatschappij hè. Draag je geen helm of fietstuigje? €140 euro per overtreding!

Handhaving
Fietsen is levensgevaarlijk. De meeste verkeersdoden? Yup. Fietsers. Daarom gaan we overal camera’s plaatsen. Fiets je zonder licht? Fiets je door rood? Tegen het verkeer in? Buiten de lijntjes? Op de stoep? Over voetgangerszones? Flits! Flits! Flits! Boetes variëren van €55 tot €240 per overtreding. Een gemiddelde fietser in 050 maakt minimaal 6 overtredingen per minuut. De staat is u dankbaar.

Razzia
Tot slot, ons favoriete onderwerp. Waar elke agent een strak plassertje van krijgt. De fuik. Samen met belastingdienst, IND, douane, alle andere enge instanties gaan we je pakken. Onaangekondigd zetten we de hele diepenring af. Op een zaterdagnacht van 0:00 tot 6:00. En ELKE fietser wordt aan de kant gezet. Te beginnen met alcoholcontrole. Moehaha. 90% kans op BOETES. Dan totaalcontrole van je fiets. Brakke verlichting? Zachte band? Weinig profiel? De rubbers van je pakjesdrager broos? Slecht gesmeerde ketting? Ondeugdelijke reflectoren achterop, op de trappers of op de wang van je banden? BOETE! Ondeugdelijke fietsen gaan meteen in de container. Een te zware dame op je pakjesdrager? BOETE! En dan uzelf. U wordt volledig doorgelicht. Bent u hier wel legaal? Waar komt u vandaan? Waar gaat u heen? Zijn uw papieren wel in orde? Heeft u nog boetes open staan? Dit worden mooie momenten. Al die dronken studenten over de zeik. Al die fietsende ambtenaren bang dat ze te laat op hun kantoortje komen.

Is dit de maatschappij die wij willen?

p.s. vouwfietsen en ligfietsen sowieso SUBIET verbieden.