Zwarte Pieten
door historisch religieus filosoof Driekus Vierkant

Het tolerante Nederlandje. Een multiculturele melting pot waar alles kan en alles mag. Waar wij ruimdenkend staan tegenover afwijkende meningen, religies en seksualiteit. Waar we liberaal denken over drugs, abortus en euthanasie. Waar vrijheid van meningsuiting moet.

We zijn graag het gidsland voor de wereld waar we graag met het vingertje naar wijzen als men er in onze ogen inferieure normen en waarden op na houdt. Het moreel superieure Nederlandje dat op de rest van de wereld neerkijkt. Want hoe tolerant wij denken dat we zijn, we zijn het absoluut niet als iets niet in ons ideaalplaatje van de wereld past. En dat is op zichzelf al een interessante tegenstelling.

In feite zijn we helemaal niet tolerant.  We zijn domweg arrogant, egoïstisch en eigenwijs. We willen bovenal ons ding doen en dat je je vooral niet met ons bemoeit. In ruil voor die vrijheid laten we jou ook met rust. Met je waanzinnige religie. Met je gekke seks. Met je rare kleren. Met je idiote eten. En je stomme normen en waarden. Je doet maar. Maar laat mij net zo gek zijn. Of nog gekker. En dat is vrijheid. Het is geen respect voor hoe een ander zijn leven inricht, maar het is respect voor elkaars vrijheid anders te zijn, elkaar net voldoende licht in de ogen gunnen, hoe stom we dat licht ook vinden. Over verlichting gesproken.

Dit heeft te maken met waar we vandaan komen. Handelsgeest. Die is belangrijker dan je religieuze afwijking. Samenwerken ondanks wat jij in je huis of kerk doet. Katholiek, Hervormd, Protestants, Joods of Sinterklaas: het interesseert ons niet waar je in gelooft. Je doet maar. En laat mij maar. Deze houding maakt een samenleving net dat beetje leefbaar. Laat ze in [vul willekeurig land in] elkaar maar de kop inhakken, intussen komen wij net dat stapje verder in de wereld. Wij wel. Toch weer superieur.

Maar ja. Er hoeft maar één idioot te zijn die werkelijk in het fabeltje van tolerantie gelooft. Die zich niet aan de ongeschreven regels houdt. Die zich openlijk begint te bemoeien met de vrijheid van een ander. Die het gapende gat tussen de intentie tot beledigen en zich beledigd voelen niet snapt of niet wil snappen. Die niet begrijpt of niet wil begrijpen dat het afpakken van de vrijheid van een ander direct impliceert dat hij aan de stoelpoten van zijn eigen vrijheden zaagt.

Die hoort dus niet in dit Nederlandje. En zij die hem steunen ook niet. Geen tolerantie voor de intoleranten.

De herkomst van het woord ‘oké’
Door taalkundig historicus Driekus Vierkant

De herkomst van oké  begint 405 jaar geleden met Henry Hudson die op het Nederlandse VOC-schip ‘Halve Maen’ voorbij Manhattan de gelijknamige Hudson rivier op voer. Spelende Mohikaanse indianenkinderen stonden bij een bocht in de rivier stomverbaasd naar die grote boot te kijken. Hudson noemde dit gebied Kinderhoeck.

De Hollanders startten hier -net als op het puntje van Manhattan- een handelskolonie, voornamelijk in beverhuiden, later ook in fruit en gewassen. Mohikanen vertrokken door ruzie met andere Indianen, ondanks pogingen van de kolonisten tot het afdwingen van stabiliteit, want vrede was beter voor de (pels)handel. Zo was de Hollandse handelsgeest. De naam van deze nederzetting was Kinderhoeck.

(Oude) Kinderhoeck werd een van de belangrijkste handelsposten met Indianen en Europa. De situatie was in die tijd vrij stabiel in Nederland. In tegenstelling tot Engelsen hadden Nederlanders geen primaire behoefte aan koloniseren: het ging de WIC Heren XIX (waar Groningen overigens ook een zetel in had) puur om maximale winst uit de handel.

Door de explosieve toename van Engelse kolonisten viel Old Kinderhook, net als alle andere activiteiten in de regio uiteindelijk in Engelse handen, overigens alles in redelijk goed overleg. Ondanks pogingen van Fransen en Indianen om het gebied te controleren bleef het formeel Engels, maar taal en cultuur bleven er nog honderden jaren Nederlands. Het had overigens weinig gescheeld (één stem) of Nederlands was de voertaal in de Verenigde Staten van Amerika United States of America geweest.

Kratten met producten zoals appels die vanuit Old Kinderhook werden verhandeld (ondermeer naar Nieuw Amsterdam New York) voerden het stempel met de afkorting O.K. Al snel werd in de volksmond gerefereerd aan O.K. apples en O.K. beaver skin, als een heuse kwaliteitsaanduiding voor zowel de waar als de betrouwbare Nederlandse handelaren.

De 8e Amerikaanse president, -de eerste president officieel als Amerikaan geboren- de Nederlands sprekende Martin van Buren kwam uit Kinderhook. ‘Old Kinderhook’ was zijn bijnaam. ‘OK‘ was zelfs zijn campagne-slogan en hierdoor verspreidde de betekenis in de V.S. en ook ver over de grenzen. O.K. (oké, ok, okay) is wereldwijd een van de meest verspreide termen geworden: vrijwel overal kent men de betekenis. Pas wel op met de duim omhoog als bijgaand gebaar: het wordt in sommige werelddelen anders opgevat.

VanBuren was één van de grondleggers van de Democratische partij in de VS USA. Ondanks dat hij tegen de slavernij stemde hield hij zelf slaven, was hij verantwoordelijk voor deportatie van veel Indianen en deed niets tegen het uitmoorden van Mormonen omdat het stemmen zou kosten… Politici be zijn politici.

Verschuif je advertentiebudget naar online bij VIERKRANT.

Goedkoper en scherper dan DvhN, GiC en RTV Noord, en met leuke volgelingen.

Betaling kan via DriekCoins, Lagavulin, Dollars, Zwitserse Franken en Noorse Kronen.

Gesubsidieerde organisaties zijn uitgesloten.

door Driekus Vierkant, biologisch antropologisch filosoof

broccoligenocide
broccoligenocide

Men moet eten
Tenzij je een Aziatische monnik bent die de hoogste metafysieke staat van paraatheid heeft bereikt, moet een mens iets eten om te leven. Iets voedzaams, bij voorkeur. Iets dat leeft, of heeft geleefd, bij voorkeur. Want dingen zijn niet voedzaam. Doorgaans.

Planten en Dieren
En die dingen die hebben geleefd, kun je indelen in planten en dieren. Mensen zijn geschikt om beiden te eten. Echter, er is een groep mensen die weigert om dieren te eten, omdat men het niet humaan vindt. Maar die term is alleen van toepassing op kannibalen. De juiste term is diervriendelijk.

Vegetariërs, Veganisten en Fruitarians
In plaats van dieren eet men alleen maar niet-dierlijke producten. Bovenal: producten van groenten en granen en vruchten. Omdat ze het zielig vinden voor dieren, ondanks dat vlees veel lekkerder is. Feit.

Echter!

Zenuwstelsel
Men gaat volledig voorbij aan het volgende. Doorgaans beschikken dieren over een centraal zenuwstelsel. Niet-dieren beschikken daar niet over. Maak het centrale zenuwstelsel van een dier kapot en het dier voelt geen pijn meer als je het dier vilt, snijdt, kookt, er lekkere koteletten, hamburgers, frikadellen, entrecotes, drumsticks of drop van maakt, en opsmikkelt.

Bij niet-dieren, zoals groenten, planten, bomen, granen, vruchten en dergelijke werkt die methode niet. Bij veel van deze organismen kun je een deel verwijderen en in water zetten. Dit heet stekken. Ineens heb je twee autonome organismen. Haksel zo’n organisme in duizend stukjes, en je hebt dus duizend autonoom levende organismen.

Planten voelen pijn
Het is bekend dat in planten en bomen waarvan de bladeren worden opgegeten, spontaan chemische afweerreacties ontstaan. Ze ervaren dus pijn. Wetenschappelijk aangetoond.

De pijn van een broccoli
Stel je bent een lekkere broccoli. Je groeit fijn op een mooi Gronings veld. Je trekt wat met meststoffen verrijkt water uit de grond, haalt wat lekkere CO2 uit de lucht, zonnetje erbij dus fotosynthese en groeien maar.

Plotseling word je levend uit de grond getrokken. Je van je wortels gerukt. De broccoli en elke afzonderlijke wortel voelt deze extreme pijn.

Vervolgens word je in folie verpakt. Elke cel van deze broccoli ervaart afzonderlijk, langzaam, dat men stervende is. Miljoenen cellen. De trage hongerdood. De horror.

Dan volgen er een aantal vreselijke scenario’s. Ofwel de broccoli wordt in kokend water gegooid en elke cel sterft in zo’n tien minuten de pijnlijke verbrandingsdood.

Ofwel de broccoli wordt in stukjes gehakt, waarbij elk stukje de pijn ervaart alsof je armen en benen en hoofd worden afgehakt. En dat dan elk lichaamsdeel dezelfde pijn ervaart. En dan worden de stukken broccoli rauw, levend door een sadistische moralistische vegetarische mensenmond vol gruwelijke kiezen vermalen tot nog kleinere stukjes die elk deze afschuwelijke pijn voelen.

Niet dat ze dan eindelijk dood zijn. Die lieve stukjes broccoli. Integendeel. Ze worden levend ondergedompeld in maagzuur. Allemaal. Broccoli-genocide in je moraalmaag.

STOP VEGETARISCHE MARTELPRAKTIJKEN
De enige plantvriendelijke methode is een groente plukken en METEEN in 190° heet frituurvet kieperen. Alle cellen sterven dan een snelle dood. En je proeft die gore groentesmaak tenminste niet meer.

Nog beter is gewoon dier eten. Kwestie van 1 centraal zenuwstelsel slopen en het lijden is voorbij. Wat dat betreft kunnen we beter walvis eten dan kip of varken of koe, of garnaal. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Van 1 walvis kunnen vele mensen leven. Terwijl je voor een broodje garnaal een massagraf in je keel duwt, als tussendoortje.

De echte moraaleter eet walvis!

eet smakelijk
eet smakelijk

Het gerechtshof Den Bosch heeft in hoger beroep bepaald (hele uitspraak hier) dat SMS-parking alle parkeergegevens van klanten moet overdragen aan de belastingdienst. Want de belastingdienst wil frauderende automobilisten kunnen opsporen aan de hand van kentekengegevens van de klanten van SMS-parking. Eerder stelde een rechter SMS-parking in het gelijk. Nou is fraudebestrijding in de basis een goed punt. Maar ten koste van wat? En is hier werkelijk nog sprake van fraude?

Waarom eigenlijk bijtelling?
In het verleden maakten werkgevers en werknemers afspraken dat werknemers een auto van de zaak konden krijgen in plaats van een hoger loon. Dit werd door de belastingdienst gezien als een truc om loonheffingen te ontwijken. Bovendien kochten mensen minder privé-auto’s en ook dat scheelde de schatkist inkomsten. Nu is zo’n regeling privé-gebruik in eerste plaats een aangelegenheid tussen werkgevers en werknemers. Maar de belastingdienst was als de dood dat dit een precedent zou worden voor vergoedingen waar men geen grip op kon krijgen.

Dus werd in 2000 de bijtelling bedacht: een percentage over de waarde van je zakelijke auto werd bij je inkomen opgeteld als je deze auto ook privé gebruikte. Dit was een faire regeling die redelijk in verhouding stond tot de gederfde inkomsten voor de staatskas. (Niet helemaal want niet de werkelijke waarde maar de opgepompte waarde, dus inclusief de volgens de EU illegale BPM en BTW werd gebruikt. Belastingstapeling dus).

Bijtelling werd onredelijk
Sinds de introductie van de bijtelling werd de bijtelling stelselmatig duurder gemaakt, buiten alle redelijkheid om. De bijtelling werd elk jaar verder misbruikt om de begroting maar sluitend te krijgen. De percentages gingen omhoog, de staffels verdwenen en de vrijgestelde limieten werden geminimaliseerd. Inmiddels is elke redelijkheid van de bijtelling ver te zoeken. Het is een ordinaire belastingmaatregel geworden die de toch al zwaar belaste automobilist extra treft, en elke wijziging was per definitie in het voordeel van de staatskas en in het nadeel van de automobilist. De zoveelste belasting die met goede intenties is geïntroduceerd maar uiteindelijk leidt tot misbruik door de overheid.

Een rechtsstaat onwaardig
Omdat de regels steeds onredelijker werden aangescherpt, gingen steeds meer automobilisten proberen de regels te omzeilen. Oorzaak en gevolg: de automobilist werd gecriminaliseerd. Mensen die de auto van de zaak niet privé gebruiken moeten niet alleen een verklaring afgeven, maar de belastingdienst eist bovendien dat men een sluitende administratie bijhoudt. De automobilist werd op voorhand verdacht: schuldig verklaard tenzij hij zijn onschuld kan bewijzen. Omgekeerde bewijslast is onacceptabel in een rechtsstaat. Maak je één misser, dan kun je verwachten dat men -zonder het verder te hoeven onderbouwen- nog voor jaren terug aanneemt dat je fraudeert. Vier jaar bijtelling plus verdubbeling wegens boete kan een automobilist op tienduizenden, zelfs meer dan een ton kosten. De overheid heeft burgers failliet gekregen op deze manier.

Spionage op eigen burgers
Om de totaal uit de hand gelopen bijtelling te kunnen handhaven claimt de belastingdienst vrij spel om automobilisten maximaal te mogen bespioneren. Men heeft spionnen die heimelijk met camera-auto’s bij evenementen, landsgrenzen, supermarkten en bouwmarkten foto’s maken van elk kenteken. Men heeft spionagecamera’s langs de weg waarmee elke automobilist wordt geflitst. Men eist flitsbestanden op bij justitie, dus iedereen die geflitst wordt, wordt ook meteen doorgelicht. Men eist alle databestanden op van parkeergarages en parkeerdiensten zodat men een totaal net over de Nederlandse burgers kan spannen en precies kan achterhalen wie, waar wanneer is geweest. Men organiseert razzia’s samen met politie, justitie en douane waarbij men georganiseerd, groots opgezet opsporing verricht en de jacht op automobilisten opent bij parkeerplaatsen langs snelwegen. Geen middel wordt geschuwd om de inkomsten uit de inmiddels tot belastingroof verworden bijtelling te kunnen veiligstellen. Waar houdt het op? En welke volgende groep burgers is het slachtoffer van deze massale data-sweeps?

In strijd met privacywetgeving
Zulke massale datamining van onschuldige burgers is een regelrechte schending van de privacy van burgers. Daar is niet alleen Nederlandse wetgeving voor, ook Europese wetten stellen dit duidelijk. Op voorhand is iedereen verdacht. Op voorhand wordt iedereen gecontroleerd. Kentekengegevens van onschuldige automobilisten worden opgeslagen. Men walst over de privacy heen van miljoenen automobilisten om een paar automobilisten -die weigeren zich nog aan deze volstrekt uit de hand gelopen wetgeving te onderwerpen- te vangen.

Bedrijven: kies voor je klant
Niets dan lof voor SMS-parking. Men koos voor hun klant. Men koos voor privacy. SMS-parking heeft sowieso het morele gelijk aan haar zijde. Nu het juridische nog. De belastingdienst stelt zich vijandig op jegens hun klanten. Helaas gingen vele andere partijen zonder enig verzet en zonder duidelijke communicatie naar hun klanten overstag: ondermeer SHPV, YellowBrick en Parkline traden de belangen van hun klanten met voeten en overhandigden zonder morren al hun data aan de belastingdienst. Soms zelfs in strijd met hun eigen voorwaarden. Die ze later stiekem aanpasten.

Uitspraak onbegrijpelijk
De rechter die deze uitspraak deed heeft verzaakt bovenstaande in het oordeel mee te laten wegen. De overheid lokt ongehoorzaamheid uit door de bijtelling te misbruiken als inkomstenbron. De bias is totaal doorgeslagen, en elke regel is in het nadeel geweest van de automobilist. De bijtelling is disproportioneel. Omgekeerde bewijslast hoort niet in een rechtsstaat. De middelen die de belastingdienst inzet passen meer bij een totalitaire staat. Juist van rechters zou je mogen verwachten dat deze als DE vertegenwoordiger van de derde macht de rechtsstaat, ons recht op privacy, ons recht op faire behandeling door de overheid en ons recht onschuldig te zijn totdat het tegendeel bewezen is met verve zouden verdedigen.

 

Belastingpomp
Een tankstation is een verkapt belastingkantoor – Photoshop © KeesB

Nederlandse wetgeving die burgers en bedrijven belemmert binnen Europa vrij brandstof te kopen en te gebruiken blijkt illegaal volgens de Europese wet op Vrij Verkeer van Goederen. Minister Dijsselbloem wordt gedwongen accijnzen fors te verlagen naar onder Europees gemiddelde.

Benzine kost zo’n €0,75 per liter maar door alle accijnzen en BTW-stapeling betaalt u in Nederland €1,80 aan de pomp. Terwijl het in Polen maar €1,20 per liter kost, en daar zit de wegenbelasting er zelfs bij in.

Kabinet heeft geen visie
Deze regering kijkt alleen maar naar de begroting. En niet naar het grotere plaatje. Als de begroting maar klopt, dan klapt de regering niet, en blijft de EU blij. Het grotere plaatje is dat de absurd hoge accijnzen de Nederlandse economie ondermijnen. Stelletje boekhouders zijn het, in Den Haag: ze zien niet dat lagere accijnzen goed zijn voor de economie en indirect dus ook voor de staatskas.

Protectionistisch beleid
De staat beschermt via wetgeving hun lucratieve inkomstenstroom: als je  meer dan een volle tank + jerrycan over de grens meeneemt, mag je in Nederland nogmaals accijnzen aftikken.

De wet omzeilen
We vonden een maas in de wet waarbij we brandstof in Polen kopen maar de brandstof binnen Nederland laten leveren: de brandstof gaat geen grens over, dus zo omzeilen we de wet die uitgaat van fysiek transport over de grens. Door dit als collectief grootschalig te organiseren, buigen we tot wel ACHT MILJARD euro om van de staatskas, terug de economie in die het broodnodig heeft. Hier schrokken ze behoorlijk van op het ministerie!

Depots
Er blijkt echter nog een protectionistische wet te zijn: de groothandel die de brandstof levert in Nederland is verplicht accijnzen af te dragen aan de overheid. Ook al heb je dus elders in de EU netjes accijnzen over die brandstof afgedragen. Groothandelaren -zogenaamde depots- die zich hier niet aan houden zijn strafbaar. Dus aan de voorkant werkte ons plan. Aan de achterkant nog niet..

Welnu. Daar lieten we het niet bij zitten. We hebben in het geheim meetings gehad met specialisten op gebied van Europese belastingen, met de pers, en zelfs met de BOVAG. En Driekus is verder gaan spitten. En we hebben de oplossing gevonden bij de EU.

Wat blijkt? De Nederlandse wetgeving is in strijd met Europese regelgeving:

  • De Nederlandse wet die jou belemmert meer brandstof over de grens te transporteren is in strijd met Europese regelgeving.
  • De Nederlandse wet die het leveren van brandstof zonder accijnzen aan de Nederlandse overheid af te dragen strafbaar stelt, is ook in strijd met Europese regelgeving (als je al elders in Europa accijnzen hebt afgedragen).
  • Beide wetten zijn namelijk protectionistische maatregelen die in strijd zijn met één van de allerbelangrijkste regels in de Europese Unie: VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN.
  • En nog beter: Europese regelgeving overstijgt landelijke regelgeving.

Kort gezegd: wat Dijsselbloem doet is ILLEGAAL.
Onbeperkt brandstof in de EU inkopen, lokaal elders in de EU accijnzen afdragen en hier in Nederland gebruiken, is LEGAAL.
Brandstof in Nederland uitleveren zonder accijnzen te hoeven afdragen aan de Nederlandse overheid is LEGAAL, als je over die brandstof al elders in de EU accijnzen hebt betaald.

Kabinetsbeleid is illegaal
Nederland is notabene één van de grootste voorstanders van deze vrije markt. Tenzij het ze zelf effe niet uitkomt, blijkbaar. Zo werkt Europa niet, Jeroen Dijsselbloem. Je kan niet voor de bühne voor Europa zijn terwijl je in je wetgeving knetterhard anti-Europees beleid voert, ten nadele van je eigen volk. Wij hebben keihard recht op vrij verkeer van goederen.

Driekus vond dit Nederlandstalige officiële document op de website van de Europese Commissie:

Screen Shot 2014-08-14 at 12.12.11

Vrij verkeer van goederen, Gids voor de toepassing van de Verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen (PDF)
(kopie). (zie onderaan dit blog voor de toepasselijke artikelen)

Geen belemmeringen
Het document stelt expliciet dat overheden geen protectionistische maatregelen mogen nemen die burgers en bedrijven belemmeren producten en diensten in de gehele EU te verhandelen, te transporteren en te consumeren.

Zware onderbouwing noodzakelijk
Als een overheid van mening is dat men echt niet anders kan, dan moet men volledig onderbouwen wat de reden daartoe is, en met hard en volledig bewijs aantonen dat er geen enkele andere manier is.

Staatskas
De enige reden waarom Nederland zulke enorme accijnzen heft, is dat de staatskas moet worden gevuld. Dat is onvoldoende onderbouwing voor anti-Europese, protectionistische wetten.

Beperk uitgaven
Bovendien, Nederland heeft alternatieve opties. Men kan ook andere belastingen heffen, die geen inbreuk zijn op de EU wet op Vrij Verkeer van Goederen. Of nog beter: de Nederlandse overheid kan eindelijk eens ophouden met het parasiteren op de economie door haar verslaving aan accijnzen te stoppen: beperk de uitgaven, dan krijg je vanzelf een sluitende begroting, zonder dat je anti-Europese, protectionistische maatregelen hoeft te treffen.

Dijsselbloem zwijgt
Welnu, Driekus heeft deze nieuwe inzichten uiteraard via Twitter met Minister Dijsselbloem gedeeld. Herhaaldelijk. En gevraagd om de noodzakelijke tegenargumentatie: GEEN REACTIE.

Acht miljard bezuinigen
Dus gaan we een stap verder. We stoppen niet. WIJ GAAN ACHT MILJARD EURO OMBUIGEN TERUG NAAR DE ECONOMIE. Terug naar jullie! Nederland krijgt goedkopere brandstof dan België en Duitsland! Europa staat straks HIER in de rij, bij ONZE tankstations, met HUN Euro’s, HIER hun geld aan ONS te geven! Dus naast die acht miljard die we besparen, trekken we ook nog eens honderden miljoenen extra inkomsten het land binnen. En dat is goed voor de economie en voor de werkgelegenheid. En dus ook weer voor de staatskas.

Vereniging van Europese brandstofgebruikers
Hoe? We zetten een vereniging op. Dat is via socialmedia snel geregeld. Via onze partners krijgen we veel media-aandacht en we trommelen de hele achterban op. Alle automobilisten en transporteurs krijgen we mee. Elk lid stort contributie bij de vereniging. Met de contributie van de tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen leden, kopen we whosesale brandstof in Polen in, a €1,20 de liter. Ze ontvangen ons daar met open armen. Nederlandse vrije pompen worden onderdeel van de vereniging. Op je verenigingspas staat je contributiesaldo. Met je verenigingspas kun je bij alle aangesloten tankstations tanken, a €1,30 de liter (€0,10 is nodig om de vereniging te kunnen managen en alle inkoop/handling/transportkosten te kunnen dekken). Is je contributie op, dan pin je ter plekke extra bij, en kan de vereniging weer goedkoop in de EU brandstof inkopen. Zo eenvoudig is het. Volledig LEGAAL. Je bespaart €0,40 tot €0,50 per liter brandstof. Dat is op 1 tank al gauw €25. Dat is op jaarbasis zeker €800-1000. Miljarden in totaal. In de Nederlandse economie. En ja, alle EU-inwoners mogen lid worden en hier tanken, dus hier hun geld uitgeven. In onze economie. En oh ja. Dit werkt ook voor alle andere producten waar accijnzen op liggen. Denk aan alcohol en tabak.

Nivelleer accijnzen nu!
Dus meneer Dijsselbloem. We hebben u al ruim de tijd en de kans gegeven. We stellen voor dat u zelf voor het einde van de maand de accijnzen in Nederland nivelleert naar ONDER het Europees gemiddelde. Anders doen we het voor u. Dan neemt ons collectief de macht over brandstof en accijnzen over van uw falende collectief.

Klacht
En… dienen we bovendien een klacht in bij de Europese Commissie via dit formulier. (kopie).

UPDATE
De EU is heel duidelijk over het harmoniseren van accijnzen, en Nederlands beleid druist daar hard tegenin met onevenredig hoge accijnzen, dus in strijd met vrijheid van goederenverkeer binnen de EU.

 

 

======================================================

Zie hieronder de twee interessante artikelen uit het EC-document Vrij verkeer van goederen, Gids voor de toepassing van de Verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen (PDF) (kopie).

6.4. Bewijslast
De lidstaat die een rechtvaardigingsgrond voor een beperking van het vrije verkeer van goederen aanvoert, moet concreet aantonen dat er een reden van algemeen belang bestaat, dat de betrokken beperking noodzakelijk is en dat zij evenredig is aan het nagestreefde doel. De rechtvaardigingsgrond die een lidstaat aanvoert, moet vergezeld gaan van passende bewijzen of van een analyse van de geschiktheid en de evenredigheid van de door die staat genomen beperkende maatregel, en van precieze gegevens die zijn argumenten kunnen onderbouwen. In dit verband wordt louter de verklaring dat de maatregel gerechtvaardigd is uit hoofde van een van de geaccepteerde gronden dan wel het ontbreken van een analyse van mogelijke alternatieven als onvoldoende beschouwd.

(onze bold) Uitleg: de bewijslast van de noodzaak van zijn protectionistische wetten die ons belemmeren elders brandstof te kopen en het in Nederland te gebruiken ligt bij de minister. Tot nu toe heeft de minister geen onderbouwing kunnen geven. Want hij kan dat ook niet. De bewijslast ligt bij de minister. Niet bij ons. Wij hebben de EU-wetgeving achter ons staan.

9.3.2. KLACHTEN
Iedereen die van mening is dat een door een lidstaat genomen maatregel strijdig is met de artikelen 34-36 VWEU, kan een klacht indienen bij de Europese Commissie. Het is zelfs zo dat een groot aantal van de inbreukprocedures inzake het vrije verkeer van goederen door de Commissie in gang wordt gezet na ontvangst van een klacht. (…)
De klacht moet schriftelijk worden ingediend in de vorm van een brief of faxbericht of per e-mail, en dient in één van de officiële talen van de EU te zijn gesteld. Hoewel het niet verplicht is, wordt het gebruik van het klachtenformulier aanbevolen aangezien de klager er hierdoor zeker van is dat hij de Commissie van alle benodigde informatie voorziet, waardoor de behandeling van de klacht sneller zal verlopen.

(onze bold) Uitleg: niemand hoeft naar de rechter om Dijsselbloem te dwingen zijn protectionistische wetgeving te schrappen. Dijssebloem hoeft ook niet naar de rechter te stappen om ons tegen te houden. De EU staat achter ons. Iedere EU burger mag in zijn eigen taal (dus ook Nederlands) dit klachtenformulier invullen en opsturen naar de Europese Commissie. Zij zullen op basis van één goed onderbouwde klacht in actie komen en Nederland dwingen zich te houden aan de Europese afspraken en wetten over Vrij Verkeer van Goederen. Het staat je dus vrij NU dat formulier in te vullen en op te sturen.

We tanken! #geenaccijns.

BtEpMzRIgAAO664 BtkfBTZIYAE7E2F BtElp7DIcAAvvlq BtEljOXCUAET8_j BtELe72IMAAM4VsBuCQehRIQAAys-l

rode diesel is ook al vermoord
rode diesel is ook al vermoord

Driekus stond laatst met zijn trekker bij de pomp. Niet bij de waterpomp achter de schuur, maar bij het tankstation.

Moie! Wat een hoop geld voor een beetje stookolie. Driekus schopte met zijn klomp tegen de trekker, rekende als een boer met kiespijn grijnzend bij die mooie blondine van de Shell af, inclusief een pakje Javaanse Jongens Driekwart met vloei. Nog zo’n belachelijk duur gemaakt product. De shag bedoel ik. Zij is onbelast. Oh nee wacht, over haar bruto salaris mag ze ook even ruwweg de helft inleveren.

U raadt het al. We hebben het over belastingen. Die van leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. HAHAHA. Makkelijker. Nou wij gaan het leuker maken. En makkelijker. Lees maar mee!

Om te beginnen, zo is de prijs van brandstof opgebouwd (bron):

graaien
lalala geld

Wow! Ten eerste is brandstof in een mobiele en transport-economie als de onze een eerste levensbehoefte (geen transport, geen werk, geen inkomen) en zou er NUL, nou vooruit maximaal 6% BTW voor het goede doel geheven mogen worden. Met je 21% roofbouw op de economie.

Nou valt Driekus op dat hier bovendien sprake is van belastingstapeling. Over de kale brandstofprijs wordt eerst accijns geheven, en over het totale bedrag nog weer eens BTW. Hier kan Driekus zich dus woest over maken. Altijd naar je toerekenen, dat kunnen ze wel, die treinreizende Mephistosluipers. Met je fatsoen. Met je moraal.

Op €0,744 per liter naar €1,819 per liter is een belasting van 144 procent. Geen NUL procent. Geen zes procent. Geen 21%. Geen 50%. Geen 100% maar %$#@! 144%! Dat is geen fatsoen. Dat is roof. Roofbouw. Uithollen van de economie.

In feite is een tankstation geen tankstation maar een belastingkantoor. Alle tankstations zouden belastingblauw geverfd moeten worden met heel groot een logo: BELASTINGDIENST, powered by Shell. Wie bakt er ff een Photoshop voor ons?

Sowieso wordt het hoog tijd dat pomphouders stoppen met zich laten misbruiken als onbezoldigd belastingambtenaar. Ik zou vanaf nu weigeren de accijnzen en BTW te innen. Laat de belastingdienst die zelf maar innen bij de tankende medeburger. Eén loket voor de brandstof: €37,20 voor 50 liter brandstof. En één loket voor de belastingen: €53,75.

De brandstofprijs zou in Nederland het goedkoopst moeten zijn van de hele EU, omdat vrijwel alle peut hier om de hoek in Pernis wordt verwerkt. In de Rotterdamse haven, zwaar gesubsidieerd met Gronings Aardgas. Lokale productie, klein landje, dikke subsidies, dus logistiek voordeel, zou je zeggen. Zie de lijst van brandstofprijzen in de EU. Polen: €1,247 per liter. Nederland: €1,819 per liter. €0,572 per liter verschil!

vieze rovers
Nederland de goeiste :(

Hee maar wacht eens even. We hebben toch vrijheid van goederenverkeer? Dat je elk willekeurig product binnen de EU mag kopen, er lokaal belasting over betaalt en er verder mee doet wat je wil?? 

(Niet dat Nederland daar het braafste jongetje van de klas speelt, want bijvoorbeeld het Europese Hof heeft al bepaald dat de Nederlandse BPM (jeej alweer de melkkoe) in strijd is met Europese wetgeving. In plaats van zich schikken heeft onze lieve overheid een escape bedacht door deze om te buigen naar CO2-heffing). 

Idem met brandstoffen. Dwars tegen alle uitgangspunten en regels in heeft de staat het bedacht zich te beschermen tegen Europese wetgeving door brandstoftransport over de grens aan banden te leggen. Stel je toch eens voor dat alle burgers hun brandstof over de grens gaan halen. Daar gaat je accijnsroof.

Nee, je mag volgens de wet niet meer dan 1 tank plus een jerrycan van 10 liter over de grens tanken en meenemen naar Nederland. Het mag wel, maar je moet dan DUBBEL accijns betalen: zowel in het land waar je hebt getankt EN in Nederland.

Stel je toch eens voor dat de overheid de EU voor de burger laat werken! Stel je toch eens voor dat de burger belastingvoordeel haalt uit Europese wetgeving die de Nederlandse wetgeving overstijgt! Dat gaat niet gebeuren. Niet vanzelf. Dit is geen vrije marktwerking. Dit is protectionistisch gedrag, in het voordeel van de overheid, in het nadeel van burgers en bedrijven en druist tegen ALLES in waar de EU voor staat: een economische, open unie.

Dus we gaan het zelf doen.

Driekus bedacht een plan. Driekus trok de stoute klompen aan. Driekus stuurde wat tweets naar @J_Dijsselbloem. (leestip!!) Onze enige echte minister van Financiën. De moneyman himself! Verantwoordelijk voor wederom een enorme toename van de staatsschuld, ONDANKS al de hoogste brandstofaccijnzen van de wereld en ONDANKS al die mega gasbaten van ons Gronings aardgas. Hoe krijg je het verdomme voor elkaar.

Mijn pa leerde me altijd: geef nooit geld aan mensen die niet met geld om kunnen gaan. Ze raken er alleen maar verder mee in de stront. En ze zuigen jou mee met hun ellende.

Nou wij gaan de ventilator aanzetten. Geen accijnzen! Dijsselbloem, Kabinet Rutte, en alle partijen die dit roofbeleid gedogen: J’ACCUSE.

Ik beschuldig u van het uithollen van de Nederlandse economie. Het plegen van roofbouw op uw land. Het steeds dieper laten zinken van uw burgers in een staatsschuld. Het ondermijnen van de Nederlandse concurrentiepositie door uw geldzucht, nee geldroof.

En als u niet stopt. Dan doen we het zelf. Wij hebben uw collectief niet nodig. U ons geld wel. Wij organiseren onszelf wel. Dankzij Internet, social media. En gebruikmakend van ons RECHT op vrijheid van goederenverkeer. Welke politieke partij durft uit te spreken dat zij ons dat recht wil ontzeggen?

HET PLAN

Allereerst: Het is ernstig dat wij loopholes moeten zoeken om ons recht zelf te halen. Dit is niet de overheid die voor ons werkt, dit is de overheid die ons tegenwerkt. Het zou niet nodig moeten zijn. Maar men dwingt ons wel actie te ondernemen.

We gaan gezamenlijk brandstof inkopen in een accijnsvriendelijker land binnen de EU. Keuze zat. De transactie doen we in het land met het meeste voordeel. Daar tikken we ook netjes de accijnzen af. Helemaal legaal.

“Hey maar wacht” zeg je nu, “als je de brandstof over de grens meeneemt, moet ik alsnog dikke accijns dokken!”

Nee! Want de brandstof gaat geen grens over! De transactie doen we met een brandstofgroothandel in een land naar keuze, echter DE LEVERING GESCHIEDT VANUIT PERNIS. Zo werken die groothandels. Zo werkt multinationalisme. Je peut gaat geen grens over. En daar staat NIETS over in de wet. De wet gaat steeds uit van transport van brandstof over de grens.

Pernis is in Europa één van de grootste spots waar brandstof wordt geproduceerd. Op Nederlands grondgebied. Dus Dijsselbloem en zijn knakenkampioenen kunnen hoog of laag springen, iedere burger mag brandstof overal in de EU kopen en lokaal laten afleveren. Zonder dat de Dijss jou kan dwingen één cent accijns te betalen. Zolang je netjes in een EU land afdraagt en je de petroleum niet over de landsgrenzen laat afleveren.

Zijn wij dan bazen of niet?! Dit scheelt jou een halve euro de liter. Hatseflats. Hatsekidee. De naam zegt het al: Euro95. Leve Europa! Leve de EU! Leve alle Eurofiele politieke partijen, ze gaan ons actief helpen onze kosten te reduceren, zodat we meer geld overhouden om te consumeren, zodat onze bedrijven meer omzet draaien, en hogere marges hebben, en dus beter internationaal kunnen concurreren, en dus meer mensen aan kunnen nemen en dus de werkgelegenheid omhoog schiet, en er dus minder uitkeringen nodig zijn, en de belastingen verder omlaag kunnen en we geld overhouden om te investeren in ECHTE duurzame energie in plaats van die windhandelwindmolens. Zodat we uiteindelijk minder afhankelijk zijn van die olieschurkenstaten. DAT is wat het volk wil, Dijsselbloem. Luister naar ons. We betalen je ervoor.

“Ja maar Driekus” hoor ik je al zeggen, “hoe regel ik nou dat ik in Litouwen peut koop en het uiteindelijk vanuit Shell of BP of Esso uit Pernis in mijn tankje terecht komt?”.

Hee do not underestimate the Driekus. Is over nagedacht. Een vereniging. We worden een collectief. We kopen collectief brandstof in. We maken inkoopdeals met de groothandel in Europese landen. We tikken daar collectief de accijnzen af. We laten collectief tankwagens vanuit Pernis naar aangesloten pompstations rijden. Reken maar dat pomphouders pisnijdig zijn op de overheid. Zeker aan de grens. Dus jij kan gewoon tanken bij aangesloten pomphouders. Als je €100 hebt gestort, heb je bij de aangesloten tankstations recht op jouw brandstof twv €100. Er is geen commerciële transactie. Je haalt gewoon je peut op. Zoals nu.

Reken even mee. Je rijdt 25000KM per jaar. Je bakkie rijdt 1:15. Dat is 1667 liter benzine. Kosten bij het overheidscollectief: €3032. Kosten bij het #geenaccijns collectief: €2167. Een besparing van €865 per jaar. Daarvan kun je met vakantie. Of een dikke flatscreen kopen. Wel 15 flessen Lagavulin. Nee wacht, wel 25 flessen Lagavulin, want onze aanpak werkt ook voor accijnzen op drank en tabak.

Wij weten zeker dat MKB, BOVAG, ANWB, de transportsector en alle burgers bovengewoon belang hebben bij deze aanpak. Ineens zijn de brandstoffen goedkoper dan in omringende landen. We concurreren ze kapot! Dikke rijen Duitsers en Belgen bij onze grenspompen. Blije mensen.

Leve de EU.

Dus Dijsselbloem,

De eerstvolgende keer dat u praat over nivelleren, willen we dat u begint met het nivelleren van belastingen en accijnzen naar gemiddeld Europees niveau. Dan pas praten we verder over nivellering binnen Nederland. En waag het eens prijsafspraken met andere landen te maken. Dat heet kartelvorming.

Vertel ons toch nog even hoe u ons denkt tegen te kunnen houden. Qua wet, maar ook qua moraal. Graag via Twitter. Wij zijn er!

Drie Kusjes.

p.s. tip van een lieve volgeling: bedrijven hoeven geen BTW af te dragen bij aanschaf van producten in het buitenland. Da’s hier bovenop nog een leuk extraatje toch?

p.s. Een volgelinge tipte dat het wat moeilijker wordt dan het op eerste gezicht leek omdat groothandel levering van brandstof naar particulieren zwaar gereguleerd is. Maakt niet uit. Het gaat om nu met zijn allen in opstand te komen. Er zijn meerdere manieren om de overheid voor ons in plaats van tegen ons te laten werken. We gaan door. Laten we samen zoeken naar middelen: loopholes, lobby, wetgeving en politieke druk. Sowieso benieuwd wat de EU vindt van protectionisme, marktwerking tegengaan en misbruik van een monopoliepositie. Daar stonden grote boetes op, nietwaar? Met zijn allen tegengas!

 

UPDATE! Nieuw artikel, nieuwe kansen!

Gezellig en knus met opa en de kids
© geen idee want is het nou UMCG, RuG, LifeLines bv, Medische Biobank Noord-Nederland bv of nog een andere entiteit?

25-1-2014 – Kiel-Windeweer e.o.

Driekus hoorde van zo’n mooi project van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Lifelines. Honderdviefenzestigdoezend mensen uit het Noorden doen mee aan een fantastisch goed doel. Ze geven bloed, urine, poepjes, haar en hun hele levensverhaal aan slimme doktoren en professoren. Die met snelle computers mooie analyses maken en er zo achter kunnen komen waarom de één wel ziek wordt en de ander niet. Dat levert weer mooie inzichten op zodat mensen gezonder oud kunnen worden.

Driekus wordt er net zo warm van als van een goed glas Lagavulin 16.

165000 kindjes, jeugdigen en volwassen zijn geworven middels mooi campagnemateriaal. Deze mensen tekenen een Verklaring van Toestemming. Privacy lijkt netjes geregeld.

Driekus was eens aan het Internetsurfen. En kwam op de pagina ‘Access to LifeLines‘. Heu moar dizze is in het Engels? En wat leest Driekus daar? Elke onderzoeker wereldwijd mag toegang tot LifeLine geanonimiseerd biomateriaal en data vragen.

Wacht eens even. Dus wereldwijd kunnen onderzoekers spelen met het bloed, urine, poepjes en haar van alle deelnemers, en hun deelnemende gezin? DNA sequencen en mutaties proberen enzo?

Dat is The Fly en Splice en Species en Blade Runner en Frankenstein door elkaar!
The Return of the Groninger Mutant Killer Teenagers from Hell!

Toen klikte Driekus op het menu ‘Costs‘. En daar stond: LifeLines is a for-profit entity

pagina costs, 21-1-2014
pagina costs, 21-1-2014

Google cache zegt het ook. Huh? Maar het UMCG is toch een non-profit organisatie? Waarom zouden ze geld moeten verdienen aan wat mensen gratis afstaan voor een goed doel? Gaat er echt publiek geld met veel subsidies (hoi SNN!) naar een bedrijf dat stiekum geld verdient aan verkoop van bloed, plas, poep, haar en levensverhalen van mensen die hier uit ideële overwegingen aan meedoen? Dat zal toch niet? Misverstand zeker?

Toen zag Driekus een link naar ‘Catalogue‘. Geinig. Klikkerdieklik. MOIE! Daar kun je dus zien wat ze allemaal over je verzamelen. En wat ze met derden TEGEN BETALING delen.

molgenis
molgenis

Zie de ORDER knop onderaan. Moderne e-commerce shizzle! En veel leuke data. Probeer het zelf. Klik op Download. Lijsten, lijsten, lijsten informatie.

bliep bliep bliep
data data data

Alles is te koop. Dus Driekus wat tweets sturen naar @lifelinesnl. Met wat vraagjes. Geen reactie. Een volgeling op Twitter reageerde en zei: ik doe mee aan Lifelines maar ik weet hier helemaal niks van! Ik heb nooit geen document ondertekend? Wordt mijn materiaal nu wereldwijd gebruikt?

Driekus vond het maar raar. De volgende ochtend keek Driekus weer ff op die webzijde.

ALLE GENETISCH GEMUTEERDE BROCCOLI’S OP EEN STOKJE! ALLE LAGAVULINS IN HET MAAGJE! ALLE JOHNDEERE’S OP EEN HEK BOVENOP EEN HEK! ALLE DNA HELIXEN INNIG VERSTRENGELD VOOR HET LEVEN! ALLE BLOEDBUISJES GEVANGEN IN EEN MEGA KOELCEL!

De tekst was aangepast. BEWIJS, edelachtbare! De tekst ‘LifeLines is a for-profit entity’ is weggehaald.

aangepast, 22-1-2014
aangepast, 22-1-2014

Kijk en dan wek je de interesse van Driesearch. Niks zeggen en dan stiekum je webzijde aanpassen. Wat ben je dan? Ben je nu WEL of NIET een for profit entity? Wie is de entity eigenlijk? Volgens de wet hoort elke webzijde de handelsnaam / KvK te vermelden. Maar LifeLines.nl is daar bijzonder obscuur over. AAN WIE STAAN 165000 MENSEN HUN LEVENSSAPPEN AF? UMCG? Lifelines? WIE. ZIJN. JULLIE. DAN. LIFELINES?

En daar kwamen de hulptroepen. Driewerf hoezee voor de hulptroepen. LifeLines is een BV. Een knetterharde Besloten Vennootschap. De eigenaar is het UMCG. Er werken geen mensen bij LifeLines. Lees vooral even de activiteiten:

Het in eigendom houden, verzamelen, opslaan, vastleggen en beheren van biomaterialen en data voor (wetenschappelijke) (cohort)studies, het (onder bepaalde voorwaarden en tegen vergoeding) uitgeven van bestaande en/of additioneel verzamelde biomaterialen en/of data ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek en het tegen vergoeding beschikbaar stellen van de daarmee samenhangende infrastructuur en expertise.

kvk uittreksel lifelines
kvk uittreksel lifelines

Als dat niet ‘for-profit‘ is weet Driekus het ook niet meer.

Er is een bestuurder, genaamd S vd P. En een commissaris. Jacques! Sjakko Wallage! Man, wat een slechte timing. Driekus kwam Jacques laatst nog tegen in de Stoeldraaierstraat. Op weg naar dat kitscherige nepgebouw van de RuG aan de Broerstraat. Had Driekus dit toen even geweten zeg. Hadden we Sjakie kunnen vragen hoe dit nou zit.

Toen stuitten de hulp-koeien op een vacature. Van mevrouw S vd P. Op naam van Medische BioBank Noord-Nederland bv. Aha! Medische BioBank Noord-Nederland bv. 100% dochter van LifeLines bv. Dit zegt het Klompen voor Klompen uittreksel:

biobank kvk
biobank kvk

Het ten behoeve van LifeLines Databeheer, de vennootschap en of derden: Creëren en beheren van infrastructuur voor populatiebouw. Het werven, screenen en opslaan van gegevens. Het exploiteren van aanwezige infrastructuur. Het stimuleren van commerciële spin-off activiteiten. Het laten beoordelen van de bevindingen van de screeningen en het rapporteren van deze bevindingen aan huisarts en deelnemer. Het verkrijgen, exploiteren en verhandelen van patenten, octrooien, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriele eigendomsrechten. Het initieren van bevolkingsonderzoek.

Pardon my Fries maar dit is rete-commercieel. Dus waarom dan stiekum die tekst ‘LifeLines is a for-profit‘ entity’ weghalen? Het stond er echt.

LifeLines is a for-profit entity.
LifeLines is was a for-profit entity.

Dus toch even verder graven. Een hele lieve volgelinge meldde dat ze screenshots had gemaakt en de hele site had gedownload. Om te kunnen controleren of men meer pagina’s of documenten gaat aanpassen. Dat kost me verdorie weer een bos rozen en een ritje op de trekker door het Hoogeland, maar goed.

LifeLines meldt dat ze deze data verzamelen:

datacollection
datacollection

Echter na wat googelen blijkt dat LifeLines ook massaal Gemeentelijke Basis Administratie data verzamelt. BIG DATA!

GBA
GBA

Driekus vond een inlegvel met uitleg over de toestemming die deelnemers geven. Daarin staat:

gebruik maken van de gegevens en lichaamsmaterialen
dit wordt vastgelegd in een overeenkomst

Onderzoekers uit binnen- en buitenland die samenwerken met LifeLines en het UMCG kunnen, onder strikte voorwaarden, gebruik maken van de gegevens en lichaamsmaterialen die gedurende het LifeLines onderzoek verzameld zijn. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. De gegevens en lichaamsmaterialen zijn voor de onderzoekers volledig geanonimiseerd en zijn op geen enkele wijze naar u te herleiden. 

In tegenstelling tot wat er op de website staat stond, en in tegenstelling tot de vermelde activiteiten bij beide BV’s, wordt hier nergens melding gemaakt van verkoop, commerciële spin-off, patenten en dergelijke. Daar is dus geen van de 165000 deelnemers mee akkoord gegaan.

Bovendien heeft Driekus de lifelines+-+informed+consent+1.1.3 (PDF) nog eens nagelezen. Daar wordt nergens gerept over het delen van data of lichaamsmaterialen met derden. Laat staan dat men er commerciële activiteiten mee mag ontplooien. Is geen toestemming voor gegeven.

Ook bijzonder is dat de datum van het privacyreglement+lifelines+-+definitief+1.0 9-1-2014 is, terwijl alle 165000 deelnemers al veel eerder zijn aangesloten.

9-1-2014
9-1-2014

Nou heeft Driekus moeite met teksten die langer zijn dan 140 karakters. Dus dat hele reglement doorlezen laat Driekus mooi aan jullie over. Twee opmerkelijke artikelen:

Screen Shot 2014-01-25 at 12.02.19

LifeLines duurt 30 jaar. Men behoudt zich het recht voor om de data minimaal 15 jaar na afloop te bewaren. Minimaal = oneindig.

Screen Shot 2014-01-25 at 12.08.34

Iedere deelnemer mag verzoeken alle data en lichaamsmaterialen te vernietigen. Maar wat is vernietigen? De meeste databases behouden de informatie maar zetten deze op onbeschikbaar. Maar de data is er nog wel. En wat te denken van backups? Hoe wordt hier op toegezien? Hoe wordt dit gegarandeerd?

Maar nog belangrijker: als lichaamsmaterialen en data wereldwijd worden gedeeld (en dat is al gebeurd), en ook al is het anoniem (of juist als het anoniem is) hoe kan LifeLines er op toezien en handhaven en garanderen dat derde partijen dan ook jouw lichaamsmaterialen en data vernietigen? Dat is toch onmogelijk? En hoe kan LifeLines garanderen dat derde partijen jouw data en lichaamsmaterialen niet stiekum weer delen of doorverkopen, aan bijvoorbeeld medicijnfabrikanten of verzekeraars?

Stel dat Chinese of Amerikaanse wetenschappers allemaal enge (DNA mutatie) onderzoeken gaan doen met JOUW bloed, JOUW urine, JOUW haar, JOUW poepjes. Stel dat overheden die data gaan opeisen. Stel dat hackers bij die data komen. Wat kunnen de gevolgen zijn?

Stel dat uit geanonimiseerde data blijkt dat Noord-Nederlandse vrouwen tussen 50-60 jaar verhoogde kans hebben op een bepaalde aandoening. En dat deze data bij verzekeraars terecht komt. En deze verzekeraars besluiten om deze doelgroep niet te accepteren vanwege verhoogd risico. Is dat wat we willen? Is dit te voorkomen?

***KLOMP-BREEK***
25-1-2014. Wederom een aanpassing op de website. Costs pagina verdwenen. Vervangen door access fee.

costs welnee access fee
costs welnee access fee – same difference

Nou is Driekus groot fan van de ideële kant van dit onderzoek. Geweldig. Fantastisch. Gil Bravo. Maar dit wekt wel joekels van vragen op…

Zie voor alle tweets over dit onderwerp de TimeLine van DriekusVierkant vanaf 21-1-2014. Zoals u kan zien is LifeLines meermaals om opheldering gevraagd. We wachten met spanning af!

Update 16-4-2014: artikel op http://mwnw.nl/blog/2014/04/16/umcg-verkoopt-medische-gegevens-van-165-000-mensen-door-40533

Update: Lifelines deelnemer? Vraag nu je biomateriaal en data op! Download lifelines.doc of lifelines.pdf. Vul je adres en naam in, print uit en stuur op!

Moi!

Wat een boudel. Sjonge jonge jonge. Man man man. Wat heeft Driekus veel meegemaakt in 2013.

Het jaar begon al vrolijk met William Moorlag (PvdA). Driekus stelde vragen over die flauwekul met die windmolens waar niemand in de provincie op zit te wachten. Onrendabel. Er moet subsidie bij. Terwijl het gas hier gratis in de grond zit. En we de miljarden naar Den Haag sturen. Onder zijn mede-verantwoordelijkheid. Nog duurdere energie voor iedereen. Ach ja. Dat is zijn brood. Subsidies. Geld afpakken, aan onzin uitgeven. En er zelf een boterham aan overhouden. Dikdoun in een ander zien toene noemen wij dat in Sappemeer. Onze serieuze vragen een beetje negeren… en BLOCK! Stel je voor. Vragen! Van… van… BURGERS! IEUW! BAH! VIES! Wij van de Driekus burelen zijn nog niet klaar met Moorlag.

Tussendoor twitterde naamgenoot Jan Geert Vierkant van Martiniplaza over smurfen. Driekus houdt van Smurfin. ONZE Smurfin. Driekus en Jan Geert kwamen in het DvhN.

Sjonge! En toen! Brutale Diefstal! Wethouder en loco-loco-burgemeester van Assen Jaap Kuin (PvdA) (heeft zijn Twitter account verwijderd) werd TIJDENS DE TT betrapt op het meenemen van twee freesjes bij de Hornbach in GRONINGEN. Nou kent Driekus die hele Jaap Kuin niet. Maar wat Driekus opviel was dat Jaap het niet vertelde en er politiek mee weg probeerde te komen. Wat een domme crisiscommunicatieadviseurs heb je dan. En wat zegt dat dan over iemand verder. Dat vroeg om een PARODIE. Parodieaccount Jaap Kuln haalde het DvhN. En Jaap? Jaap is klussen.

Ach en wie had Driekus verder ook alweer op de korrel. Oh ja. Groninger Seaports. Met hun derivaten. MOIE! Wat een geldverlies. Wat een financieel gepruts. Tou eem Tammo’s! En de provincie boeit het niet. Toch hun centen niet. De communicatieexperts blinken uit in totale stilte. 

Henkie Pijlman. Bestuurder. En zelfverklaard ondernemer. Moehaha. Van de universiteit (moehaha) HBO (moehaha!) school. Die ooit opriep tot censuur op Internet want onwelgevallige meningen, dat moeten we toch niet willen. Hoe zat het ook alweer met je bijbaantje bij Groninger Monumenten Fonds, waar je buitenstaanders zoals de Librije uit de stad wegjoeg inzake Prinsenhof? En met de vastgoedambities van de Hanzehogeschool? Bedankt voor de block Henkie!

En toen. BAM. AldelGATE. Op een zondagochtend snapte Driekus niks van dat hele verhaal dat de provincie van ONS geld een bedrijf ging redden dat door de overheid werd geparasiteerd met extreme energierekeningen terwijl het gas hier gratis in de grond zit en de energiecentrales om de hoek. Driekus had de scoop dat Aldel via fiscale constructies geld kon afromen en de boel in Nederland zo kon laten ploffen. Yvonne van Mastrigt (PvdA) smoesde vervolgens bij de provincie dat er toch wat inzichten waren gekomen. JA VAN DRIEKUS. EN GEEN BEDANKJE OF EEN FLES LAGAVULIN. Wel ophef en trammelant. Ook in DvhN. ZONDER BRONVERMELDING. En mevrouw gaf vervolgens geen twee maar vier miljoen weg.

========= Brekend. Aldel failliet. Provincie centjes weg? Fittie=========

En over pers gesproken. De Groninger Internet Courant. Spreekbuis van Peter Rehwinkel (PvdA). Oh die lieve Peter Rehwinkel. Wat MISSEN WE PETER REHWINKEL. Die nieuwe, kom hoe heet ie ook alweer, Vreeman. Is. Zo. Saai. WIJ WILLEN PETER REHWINKEL TERUG. Hij communiceerde zo lekker! Peter, we komen een keer bij je zwemmen, in Spanje! Doen we onze Speedo’s aan. Of niet. Hihihi! Sinds Driekus aankondigde dat we diepgaande onderzoeksjournalistiek gaan toepassen is het paniek op de GiC HQ. TE LAAT. We graven al.

Over Rehwinkel gesproken. WAT DEDEN Hans -ik reageer niet op twitter- Nijland (FC Groningen) en Dig Istha (wethouder PvdA) onder het bureau van Peter Rehwinkel? PANIEK! PANIEKKNOPJE! Wij weten het wel. Stiekem smoezelen over het inpikken van voetbalveldjes van lieve amateurvoetbalverenigingen. Die een hele dikke FU zeiden. En terecht. Arme Dig Istha. Communicatiespindelaar 1.0 kwam op Twitter een PARODIEaccount tegen. Of twee. Of drie. En deed iets stoers. Een heuse prijs uitloven op het hoofd van een GRAPPENMAKER. Heel Twitter spinde harder dan Dig ooit heeft gekund. Lastig hoor, tweewegcommunicatie.

Maar eigenlijk houden we van Dig Istha. Dig is de enige wethouder die de communistische PvdA in 050 kan moderniseren. Onze stad wordt gewurgd door die kliek. Van die Roeland vd Schaaf moeten we het echt niet hebben. Dat is een trekpop. Dig is een held mensen! En hij organiseert leuke feestjes. Die €1000 ligt nog steeds klaar, Dig!

Aanvulling: op de dag dat Dig boos werd over een parodieaccount ging ook Roger van Boxtel helemaal over de rooie vanwege een paar parodieaccountjes. Tsja, Roger, men vindt het vreemd dat je zoveel petten op hebt en zoveel geld harkt. Geld dat voor ZORG bestemd is.

Tussendoor hadden we natuurlijk onze kritiek op SNN (subsidieverdelers), NOM (geldverslinders), Energy Academy (hobbyprojectje op kosten samenleving), de knetterdure inrichting van het Noorderpoortcollege (hebben de bestuursleden thuis ook zo’n mooi VOS interieurtje?). Ja en dan Energy Valley (meneer van Fondswerven, mag dat allemaal wel zomaar?!) waar een dodelijk rapport over verscheen, maar de provincie (hoi Yvonne) doodleuk wegkijkt. Dodelijke stilte aan de andere kant. Struisvogelgedrag was populair in 2013, met je socialmediacrisiscommunicatieadviseurexperts.

Speciale aandacht ging uit naar de Groninger Milieudienst. De duurste van Nederland. Met opmerkelijke samenwerking met bedrijven in de vorm van reclame in de Euroborg en een eigen Skybox. WAT DE?! Waarom heb je een Skybox nodig als je vuilnis moet ophalen? Wethouder Jan Seton WEIGERT ENIGE VORM VAN COMMENTAAR. Toch maar eens zijn vuilnis doorspitten.

Aanvulling: Inbraakgolf in 050. Inbrekers braken massaal in studentenhuizen in. Het bleken agenten te zijn. Die preventief inbraken. Voor awareness. Ja HALLO riep Driekus tegen Politie Groningen DAT KAN TOCH NIET. Want illegaal. Doel heiligt de middelen zei woordvoerdert. Nee zei Driekus, privacy maar nog belangrijker: grondrecht. Boeie zei woordvoerdert. En toen kreeg Driekus gelijk. Van de eindbaas in deze materie, de professor in de grondwetkunde. Eet dat, flitsflikkerlichten!

En toen. FLITSBERICHT. Wéér politie! Politie Drenthe hier. Wil ene Driekus Vierkant zich persoonlijk melden? Uhm nee. Jullie hadden Driekus beloofd via Twitter uitleg te geven over die %$#@! flitspalen in Drentistan.  En toen Driekus nette vragen ging stellen -heel veel werk in gestopt hoor!-… smoesjes. Smoesjes smoesjes smoesjes smoesjes smoesjes smoesjes smoesjes smoesjes smoesjes smoesjes smoesjes smoesjes smoesjes. Politie Drenthe! 

Aanvulling: Privacy mensen. We willen op de Driekus redactie niet eens weten of je een propper of een veger bent. Echt niet. En toen begon al dat gedonder met die NSA. Dus vraagt Driekus aan minister Ronald Plasterk om opheldering. Nee hoor zegt ome Ron. De AIVD houdt zich aan de wet en de toezichthouder is onafhankelijk. HAHAHAHAHA. De toezichthouder zegt dat AIVD en MIVD buiten hun bevoegdheden gaan. en HAHAHAHA, de toezichthouder vindt tegelijk dat men meer vrijheiden zou moeten hebben. Ome Ron staat binnenkort voor het hekje.

En dan denk je. We hebben de kerst gehad. Lekker mensen. Dat was 2013. BAM. RTV Noord. Huilen. Tranen. KIJK DAN WAT JULLIE MET ONS DOEN, gesubsidieerde RTV Noord, met je alcomobilistische directeur! Driekus was op Twitter onverslagen genomineerd als GRONINGER VAN HET JAAR. Maar tijdens de tussenstanden: niets. De definitieve uitslag: geen uitslag. Een of ander rotjoch uit Bedum die inmiddels in Zuid-Duitsland tegen een bal schopt werd #GVHJ. DRIEKUS TOTAAL GENEGEERD. Door Rob Mulder. Rob, je smoest! Smoesjes, smoesjes, smoesjes, smoesjes en BLOCK. Oude media hè.

Nou lieve mensen. Ik kan u alleen zeggen dat het een ongestructureerd zootje was op de Driekus burelen. Zo gaat dat soms. Maar we hebben veel geleerd. Op naar 2014. Met alvast drie kusjes voor jullie allen! En boks voor alle twittergekkies. We gaan lachen. Wij storten ons eerst even op het UMCG.

Drie Kusjes van alle 19 Driekussen.